DSC05972.JPG

V okviru obiska NEK smo si ogledali kratek film o modernizaciji NEK, makete in modele NEK ter samo elektrarno (ogled turbine, generatorjev, hladilnih stolpov, zajezitev Save). Imeli smo tudi številna vprašanja, vendar na vsa, sploh tista bolj provokativna, odgovorov nismo dobili.

Izvedeli pa smo, da:

– V elektrarni ne merijo temperature vode ob izlivu v reko Savo (ker ni homogena), temveč jo izračunajo glede na vsakodnevni pretok Save in količino toplote, ki nastane pri jedrski reakciji (2/3 sproščene toplote segreva vodo). Rezultati dnevnega povišanja temperature so objavljeni na TV Krško, dostop do dokumentacije pa imajo tudi različne inšpekcijske službe. Ali je samo izračun temperature reke brez dejanskega merjenja sploh ustrezen? Dejansko se lahko lokalno temperatura vode poveča za veliko več kot 3°C!

– Verjetnost podaljšanja obratovanja elektrarne čez leto 2023 je velika, saj naj bi bila oprema vitalnejša od pričakovanj. Praksa v večini držav je, da podaljšajo obratovalni čas do 20 let.

– O drugem bloku in načrtih o novem jedrskem reaktorju v NEK ne vedo veliko. V primeru gradnje le-tega, pa naj bi bila njegova moč med 1000 in 1200 MW. V primeru realizacije teh načrtov ne bomo energetsko nič manj odvisni od drugih držav, nasprotno, zaloge urana se manjšajo, cene rastejo in zopet bomo odvisni od zunanjega trga.

– Visoko radioaktivne odpadke (VRAO) hranijo v bazenu za izrabljeno jedrsko gorivo (IJG), v katerem je dovolj prostora za IJG tudi po letu 2023. Na vprašanje, kam z VRAO v prihodnosti pa predlagajo suho skladiščenje oz. predelavo goriva za nadaljnjo uporabo, ki pa je zelo draga tehnologija in se je povsod raje izogibajo.

– Predstavniki NEK so mnenja, da je lokacija v Krškem ‘energetska’ lokacija, z znanjem, izobraženimi ljudmi in tehnologijo, zato bi jo bilo koristno obdržati in na tem mestu še naprej razvijati energetski sektor. Glede na to, da je blizu geološka prelomnica, zaradi katere je območje visoko potresno ogroženo, bi bilo morda pametneje razmišljati o geotermalni energiji…

DSC05977.JPG

Več o NEK si lahko preberete na njihovi spletni strani.

DSC05973.JPG