Na podlagi odločbe Informacijskega pooblaščenca z dne 18.11. 2015, v kateri je odločil, da je Noveliran investicijski program, Revizija 6 (NIP 6) za postavitev nadomestnega bloka TE Šoštanj okoljska informacija, ki mora biti javna, in TEŠ-u naložil, da nam posreduje celoten NIP 6 v elektronski obliki, smo pred kratkim dokument tudi prejeli.
Za vse, ki vas vsebina NIP 6 zanima, si jo zdaj lahko ogledate tukaj.