Znanstveni članek Energy Poverty: Practical and Structural Solutions for South-East Europe (Energetska revščina: praktične in strukturne rešitve za Jugovzhodno Evropo), avtorjev Lidije Živčič, Tomislava Tkalca in Slavice Robić, je bil ravnokar objavljen v reviji Sociology and Anthropology. Vsi trije avtorji so del ekipe projekta REACH.

Članek se osredotoča na energetsko revščino v Jugovzhodni Evropi ter predstavi raziskavo problematike, ki je potekala v Bolgariji, Makedoniji, Sloveniji in na Hrvaškem, kjer se izvaja projekt REACH. V članek je vključena obširna analiza koncepta in metodologije projekta REACH, ki vključuje praktične ukrepe za zmanjšanje energetske revščine v gospodinjstvih, v obliki energetskih pregledov in svetovanja, ter zahteve po strukturnih ukrepih na ravni javnih politik. V članku je pokazano, da lahko z izvajanjem energetskega svetovanja in vgradnjo enostavnih naprav za zmanjšanje rabe energije in vode v gospodinjstvih porabo energije zmanjšamo do 10 %, vode pa do 18 %. Rezultati kažejo tudi, da so politike, ki se osredotočajo na ukrepe energetske učinkovitosti in energetskih prihrankov, najučinkovitejši mehanizem za zmanjšanje energetske revščine.

Več pa si preberite v samem članku. Dostop je brezplačen, najdete pa ga tukaj (na voljo zgolj v angleškem jeziku).