Novo poročilo Ernest & Young-a kaže, da zmanjševanje evropske odvisnosti od umazanih fosilnih goriv lahko zmanjša odvisnost EU od uvožene energije, pospeši gospodarsko okrevanje in pomaga zmanjšati emisije. V zmagovalni situaciji za ljudi, planet in gospodarstvo poročilo izpostavlja, da lahko obnovljivi viri EU omogočijo ogromne prihranke pri stroških uvoženega goriva, ter gospodinjstvom omogoči prihranke v višini 474 milijard evrov v naslednjih 40. letih. Pri tem nevladne organizacije in napredna podjetja opozarjamo, da so potrebni močni podnebno-energetski cilji do leta 2030 (vključujoč cilj za zmanjšanje emisij, obnovljive vire in energetske prihranke), če želimo, da ta scenarij postane realnost.

Verjeti v obnovljivo prihodnost ni naivnost; poročilo REN21, ki je bilo objavljeno prejšnji teden na prvem forumu Trajnostna energija za vse (SE4ALL) v New Yorku kaže, da so obnovljivi viri energije v letu 2013 prispevali več kot polovico dodatnih globalnih energetskih kapacitet. Obstajajo že zelo dobri primeri potenciala obnovljivih virov po Evropi – Nemčija je npr. prejšnji mesec 75 % potreb po električni energiji zagotovila iz čiste energije. V letu 2013 sta tudi VB in Portugalska dosegli rekordno visoko proizvodnjo obnovljive energije, ki je dosegla 15,5 % v VB in 70 % na Portugalskem. A če želi EU ostati vodilna sila na področju obnovljive energije, mora zagotoviti okvir politik, ki bo podvojil ali potrojil trenutne finančne vire in zagotovil stabilnost politik za obnovljive vire, pravi REN21.

Potencial za rast obnovljivih virov energije kaže tudi nova študija, ki jo je pripravila IRENA. Ta študija ocenjuje, da lahko obnovljivi viri do leta 2030 predstavljajo 36 % skupne svetovne rabe energije. Poročilo ugotavlja tudi, da si tako rast lahko privoščimo, potrebne investicije pa bi se povrnile z do 740 milijardami dolarjev prihrankov na leto zaradi manjših stroškov, ki so posledica onesanževanja s fosilnimi gorivi. Večja raba obnovljivih virov pa bi prispevala tudi k svetovnim naporom za omejevanje podnebnih sprememb ter prinesla koristi za zdravje, delovna mesta, energetsko varnost in čistejši zrak.