1. Pripombe Focus drušva naj bi navajale ‘veliko nepreverjenih podatkov, ugibanj in pavšalnih domnev’. S to ugotovitvijo TEŠ namerno blati ime društva, saj so vsi podatki, na katerih temeljijo pripombe, podatki, ki so objavljeni v uradnih dokumentih in zakonodaji, viri informacij pa so vsebovani v dokumentu. V dveh primerih gre za opozarjanje na možnost določenih dogodkov, kar bi lahko bilo razumljeno kot ugibanje, vendar je to tudi izrecno navedeno.

2. Nejasno je, zakaj TEŠ, kot investitor projekta, čaka na nevladne organizacije, da pripravijo ‘alternativni scenarij’. Zakonodaja predpisuje, da mora za konkretni projekt (TEŠ6) alternative projektu oz. alternativne projektne scenarije, pripraviti investitor. To ni naloga nevladnih organizacij. Na ravni nacionalne energetske politike je bilo tako s strani različnih deležnikov, kot tudi s strani predstavnikov vlade poudarjeno, da je alternativni energetski scenarij potreben in bo narejen. Ker do sedaj še ni bil narejen, pozivamo vlado, da vendarle pripravi.

3. Pismo oz. pripombe Focus društva niso bile predstavljene ali zamišljene kot zaključki razvojnega foruma, ki je potekal 26. januarja, temveč preprosto kot pripombe Focus društva na dokumentacijo, ki jo na svoji spletni strani predstavlja banka EBRD. EBRD je javnost pozvala, naj prispeva pripombe na podano dokumentacijo in to je Focus društvo tudi storilo. Tako je ‘sprejemanje Focusovih stališč s strani TEŠ z zadržkom’ brezpomensko – v društvu smo se odzvali na povabilo banke EBRD.

4. TEŠ ni bilo potrebno iskati pripomb Focusa za EBRD na spletu in se, kot je navedeno, z njim seznanjati preko spleta, ker so jim bile pripombe neposredno posredovane istočasno kot banki EBRD.

Focus društvo