Državni načrt velja od 1. januarja 2008 do vključno 31. decembra 2012. Skupna količina emisijskih kuponov, ki jih bo ministrstvo podelilo upravljavcem naprav v obdobju od 2008 do 2012 znaša 41.314.972 tCO2 (1 emisijski kupon = 1 tona CO2) oziroma v povprečju 8.262.994 tCO2 na leto, od tega za termoelektrarne in termoelektrarne toplarne 5.737.700 ton CO2, za toplarne 205.853 ton CO2 ter za industrijo 2.158.547 ton CO2. Od skupne količine emisijskih kuponov je 1,9% emisijskih kuponov, kar znaša 804.470 tCO2, v rezervi za nove naprave. Celotna količina emisijskih kuponov bo upravljavcem naprav kakor tudi upravljavcem novih naprav razdeljena brez obveznosti plačila.