Ob bok drugi Beyond growth konferenci, ki poteka v Evropskem parlamentu, je danes po vsej Evropi objavljeno odprto pismo, v katerem več kot 400 civilnodružbenih skupin in strokovnjakov poziva, da je premik onkraj rasti ključnega pomena za preživetje in razcvet. Podpisali smo ga tudi v Focusu.

V civilni družbi in akademskih krogih so ideje, kritične do rasti, vedno močnejše.  Znanstveno znanje in politične usmeritve so na voljo, da ideje odrasti in post-rasti postanejo resničnost. Krize, s katerimi se soočamo, so tudi priložnosti za ustvarjanje novega sistema, ki lahko zagotovi blaginjo za vse, hkrati pa omogoča cvetoče demokratično življenje in počasnejši, a slajši način življenja.

O podrobnostih teh idej prav v tem trenutku razpravljajo v Evropskem parlamentu in z Evropsko komisijo. Po petih letih so se zbrali na drugi konferenci “post-rasti”, da bi razpravljali, kako se premakniti “onkraj rasti”, mi, v odprtem pismu podpisani akademiki in organizacije civilne družbe, vidimo geopolitično krizo kot priložnost za prenehanje družbeno in ekološke škodljive tekme za rast in se namesto tega odločimo za sprejetje sodelovanja za blaginjo.

“Napredovanje v gospodarstvo post-rasti ne pomeni le preživetja, temveč omogoča tudi
razcvet. To zahteva demokratično načrtovanje in pravično zmanjšanje proizvodnje in
potrošnje, včasih imenovano “odrast”, v tistih državah, ki presegajo porabo ekoloških
virov. To je globalni mirovniški projekt Evrope, saj njena trenutna gospodarska rast
povzroča spore tako znotraj kot zunaj Evrope.

V kontekstu držav z visokimi dohodki manjši odtis ne pomeni slabših življenjskih pogojev.
Politike zadostnosti, ki se osredotočajo na skromnost, zmanjševanje porabe virov in
skrajševanje delovnega časa, lahko bistveno povečajo blaginjo in zmanjšajo pritiske na
okolje, s čimer se ustvarja možnost za trajnostno blaginjo brez rasti.

Za zagotovitev najvišje kakovosti življenja z najmanjšim odtisom moramo popolnoma
spremeniti cilje in pravila igre gospodarstva. V gospodarstvu post-rasti bi se sedanji
poudarek na kvantitativni rasti nadomestil s ciljem uspevanja v regenerativnem in
distributivnem gospodarstvu, ki zagotavlja kvalitativno blaginjo prek zadovoljevanja
potreb vseh ljudi v okviru zmogljivosti živega planeta – kot je obrazloženo v okviru
ekonomike krofa (Doughnut Economics).”

V luči nujnih izzivov in spodbudnih priložnosti podpisniki pozivamo Evropsko unijo, njene institucije in države članice, naj uvedejo:

  1. Evropske institucije post-rasti: ustanovijo trajne strukture pri Komisiji, Svetu,
    Parlamentu in v državah članicah za ocenjevanje strategij in poti post-rasti.
  2. Evropski zeleni dogovor onkraj rasti: oblikujejo nov vodilni program, oblikovan
    okoli pristopa sistemskih sprememb, ki si prizadeva ustvariti cvetočo prihodnost znotraj
    planetarnih meja, pri čemer je odrast nujna prehodna faza k cilju post-rasti.
  3. Politike onkraj rasti, ki temeljijo na štirih načelih: biokapaciteta, pravičnost, blaginja za vse in aktivna demokracija.

Avtorji pisma so ugledni strokovnjaki Timothée Parrique, Kate Raworth in Vincent Liegey, med podpisniki pa so med drugim organizacije European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, European Youth Forum in Wellbeing Economy Alliance .

Slovenski prevod odprtega pisma z referencami in seznamom vseh podpisnikov je dostopen tukaj oziroma v izvirniku tukaj.

Fotografija je nastala na srečanju civilne družbe v Bruslju 14.maja, ki je bilo organizirano ob aktualni Beyond Growth konferenci v Evropskem parlamentu.