Spoštovani minister Han,

po treh letih zakonodajnega postopka sta Evropski parlament in Svet EU decembra 2023 sprejela kompromis o besedilu direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti – CSDDD, ki ga morata potrditi še Svet EU in Evropski parlament.

Omenjena direktiva določa obveznosti velikih podjetij povezane z dejanskimi in potencialnimi škodljivimi vplivi na človekove pravice ter okolje, ki izhajajo iz njihovih lastnih dejavnosti, dejavnosti njihovih podružnic in dejavnosti, ki jih izvajajo njihovi poslovni partnerji. V pogajanjih trialoga so se pojavila trenja in številne pomembne zaščite so bile izbrisane.

Čeprav dogovor ni popoln, predstavlja ključen korak naprej pri prevzemanju odgovornosti podjetij za nastale kršitve. Zlasti pozdravljamo uvedbo mehanizmov dostopa do pravnih sredstev za žrtve kršitev, kar je do zdaj pogosto manjkalo. Določila v kompromisu lajšajo dostop do sodišč, saj omogočajo, da žrtve zastopajo sindikati ali nevladne organizacije. Sodiščem pa omogočajo, da odredijo razkritje relevantnih informacij podjetij, če so te potrebne za vodenje postopka, brez nepotrebnega finančnega bremena za tožnike.

Na žalost pa so iz dogovora izvzeti podnebni vplivi podjetij ter večina dejavnosti finančnega sektorja, ki finančno podpira projekte, tudi neskladne s trajnostnim prehodom. To je velika izguba, saj večina prebivalcev Slovenije podpira sprejem zakonskih obveznosti za podjetja na področju podnebnih sprememb.

V zakonodajnem postopku EU sprejeti kompromis najprej izglasuje Svet EU, potem pa gre tekst v potrditev Parlamentu. Predstavniki držav članic EU naj bi v Svetu EU glasovali 9. 2. 2024, a je bilo glasovanje prestavljeno. V Sloveniji smo malo pred planiranim glasovanjem iz Bruslja izvedeli, da podpora Slovenije ni več jasna zaradi pritiskov, ki so prihajali iz Nemčije in strani gospodarstva.

Podporniki direktive se tako obračamo na ministrstvo, naj ohrani svojo podporo, saj se besedilo direktive CSDDD razvija že pet let, ministrstvo pa je imelo v zadnjih treh letih lahko tudi aktivno vlogo pri oblikovanju besedila. Imeli smo več vsebinskih izmenjav in skupni med-deležniški posvet, ki ga je novembra 2023 organiziral Varuh človekovih pravic, na katerem je podporo direktivi CSDDD izkazala tako civilna družba, sindikati, akademija in predstavniki ter predstavnice podjetij. Spreminjanje stališča bi predstavljalo popolno negiranje pričakovanj deležnikov organizirane civilne družbe. Kakršnekoli spremembe stališča tako pozno v procesu bi slovenijo oddaljilo od že sprejetih zavez.

Zaradi prestavitve datuma glasovanja imajo predstavniki in predstavnice RS novo priložnost, da globalno okoljsko krizo in obstoječe kršitve človekovih pravic vzamejo resno ter zakonodajo, ki bi obvezala podjetja, da nosijo svoj del odgovornosti, podpre.

Poleg tega vas pozivamo, da k podpori povabite države članice, ki so trenutno še neodločene in tako pripomorete k sprejetju direktive.

 

Podpisani:

 

Živa Kavka Gobbo, predsednica, Focus, društvo za sonaraven razvoj

Živa Lopatič, direktorica, Zavod za pravično trgovino, 3MUHE

Aleš Kanjc Kušlan, direktor, Ekvilib Inštitut

Alenka Kreč Bricelj, Društvo Smetumet so.p.

Gaja Brecelj, direktorica, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Max Zimani, direktor, Sloga Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Katja Celin Yere, direktorica, Zavod Voluntariat

Goran Lukić, Delavska svetovalnica

Petra Petrnel, predsednica, Center alternativne in avtonomne produkcije (CAAP),

Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenije

Andrej Zorko, sekretar, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)

Zavod Global