Nemčija je dokazala, da je prehod od jedrskih in fosilnih virov energije na obnovljive mogoč tudi v praksi. Še več, ne le da je prehod tehnično povsem izvedljiv, predstavlja tudi veliko socialnih in okoljskih priložnosti. Nemški energetski načrt ima tri prioritete: zmanjšanje toplogrednih plinov, varčevanje z energijo in obnovljivi viri energije.

Predstavniki civilne družbe smo zaskrbljeni nad predlogom Evropske komisije iz 22. januarja letos, ko je predlagala večjo ohlapnost ciljev za 2030. Kanclerko Merkel in ministra Gabriela pozivamo, da mora EU, po namškem zgledu, povišati cilje zmanjševanja emisij do 2030. V skladu z znanstvenimi dognanji se morajo emisije EU zmanjšati za 55 % do 2030. Prav tako EU nujno potrebuje zavezujoče cilje za obnovljive vire energije in varčevanje z energijo.

Ker je Nemčija že sprejela ambiciozne cilje na nacionalni ravni, menimo, da mora ponovno prevzeti vajeti energetske in podnebne politike v EU in usmerjati ostale članice k bolj trajnostnim političnim odločitvam.

Obe odprti pismi sta dosegljivi spodaj.
Pismo za kanclerko Merkel.
Pismo za ministra Gabriela.