Sprejeti sklepi se nanašajo na prispevek EU k mednarodnemu financiranju podnebnega ukrepanja in jih v društvu Focus pozdravljamo. Zadovoljni smo, da je Svet finančnih ministrov (ECOFIN) podprl poročilo skupine svetovalcev generalnega sekretarja ZN (High-level Advisory Group on Climate Change Financing – AGF), ki je identificiralo številne inovativne vire financiranja za podnebno ukrepanje. Vendar kljub temu, da so finančni ministri dosegli dogovor o številnih pomembnih vprašanjih, najpomembnejše vprašanje, kako bo zbranih obljubljenih 100 milijard ameriških dolarjev za financiranje ukrepov zmanjševanja emisij in prilagajanja na podnebne spremembe v državah v razvoju, še naprej ostaja odprto. Sklepi sveta tudi ne omenjajo, kateri viri financiranja bodo vzeti pod drobnogled. Prav tako menimo, da se EU preveč oklepa stališča, da bo njen finančni prispevek odvisen od ukrepanja v državah v razvoju in ob tem, kot se zdi, zanemarja načelo ‘skupne, vendar različne odgovornosti’, v skladu s katerim bi morali biti finančni prispevki brezpogojni. Prav tako ECOFIN preveč nerealistično gleda na prispevek zasebnega sektorja k podnebnemu financiranju. Čeprav v Focusu verjamemo, da zasebni sektor lahko igra pomembno vlogo pri financiranju ukrepov zmanjševanja emisij v državah v razvoju, bi finančne ministre kljub temu opozorili, da bo velik delež finančne podpore, predvsem za ukrepe prilagajanja na podnebne spremembe, moral priti iz javnih sredstev. Glede na to, da je sredstev za prilagajanje bistveno premalo, v Focusu pozivamo EU, da prioritizira financiranje potreb po prilagajanju na podnebne spremembe v državah v razvoju.

Ministri so Evropsko komisijo pozvali, da pripravi nove predloge o tem, kako poročati o dolgoročni finančni podpori za podnebno ukrepanje, sprejeli pa so tudi poročilo o zagotavljanu t.i. hitrega financiranja v obdobju 2010 – 2012. Iz slednjega ni jasno razvidno, kolikšen delež poročanih sredstev je novih in dodatnih (t.j. dodatnih k že obstoječim zavezam o uradni razvojni pomoči), kot smo predlagale nevladne organizacije.

Slepi sveta so dostopni tukaj.