Rezultati podnebne konference v Koebenhavnu ne naslavljajo izziva podnebnih sprememb v skladu s potrebami. V Koebenhavnu je EU spodletelo odigrati vlogo vodilne sile v boju proti podnebnim spremembam in pokazati enotno ter ambiciozno držo.

Focus društvo zato pozdravlja notranjo oceno pogajalske strategije, ki jo je pripravila Evropska komisija in jo predstavila v sporočilu o oživitvi globalnega ukrepanja proti podnebnim spremembam.

Podpiramo zavezanost Evropske komisije, da analizira politike, ki so potrebne za določitev višjega cilja zmanjšanja emisij za EU, ki bo skladen s potrebami za preprečitev nevarnih podnebnih sprememb.

Prav tako čestitamo Evropski komisiji, da je zelo jasno osvetlila pomanjkljivosti trenutno napovedanih ciljev zmanjšanja emisij ter priznala velik razkorak med ciljem omejitve dviga temperature pod 2 oC in trenutno sprejetimi politikami na evropski in mednarodni ravni. Naslednji korak, ki ga mora EU narediti, je doseči dogovor znotraj EU o naslavljanju teh pomanjkljivosti, zatem pa vztrajati pri sprejetju okoljsko srejemljive rešitve na mednarodni ravni.

Z vidika Focus društva je konstruktivno sodelovanje v procesu Združenih narodov in obstoj dveh pogajalskih tirov (AWG KP in AWG LCA znotraj UNFCCC) bistveno za dosego pravičnega, ambicioznega in pravno zavezujočega dogovora o podnebnih spremembah.

Ena najbolj problematičnih tem v Koebenhavnu je bila, in še vedno je, vprašanje pravne oblike dogovora. Pozdravljamo pripravljenost Evropske komisije, da oceni možnosti vpliva, ki ga EU ima v tej razpravi, ob hkratnem upoštevanju politične občutljivosti teme in dejstva, da lahko že zgolj poskus razprave o prenehanju kjotskega protokola ogrozi proces pogajanj.

Focus društvo želi še enkrat poudariti nujnost globalnega ukrepanja proti podnebnim spremembam. Odlašanje sprejetja dogovora ima nevarne posledice za prihodnost ljudi in planeta.

Sporočilo Evropske komisije pa žal ne pojasni pomembnosti ‘"novih in dodatnih" sredstev za podporo držav v razvoju. Evropska strategija o dolgoročnem financiranju prav tako vsebuje resne pomanjkljivosti, kot je npr. pretirano naslanjanje na ogljični trg.

*** 

Dodatne informacije:

Barbara Kvac, [email protected],  040 722 149