Slika1: Oglas, ki spoštuje »Daviesovo poročilo« Evropskega parlamenta, ki predlaga da bi “minimalno 20 % prostora namenjenega promociji novih vozil skozi oglaševanje, oglaševalsko literaturo ali prodajne točke v razstavnih salonih, moralo biti namenjenega informacijam o porabi goriv in CO2 emisijah v odobrenem formatu."

citroen_1.jpg16032010_001__1.JPG

Slika2: Primer zavajajočega (levo) in zglednega oglasa (desno)