Mnogokrat so ukrepi, ki pomagajo k izkoreninjanju revščine in pomenijo odziv na podnebne spremembe, močno povezani. Gre za globalno odgovornost, da kar najbolj zmanjšamo trpljenje ljudi, izboljšamo njihove izhodiščne možnosti ter poskrbimo za okolje. Z zbiranjem odpadnega papirja boste prispevali k razbremenitvi našega okolja, hkrati pa boste pomagali najrevnejšim otrokom Pialija, za katere Mojčina šola Piali Ashar Alo predstavlja edino upanje, da se kdaj povzpnejo nad životarjenje na ulicah. Planet Zemlja je samo eden za vse. Skupaj se moramo potruditi za ohranjanje našega okolja ter za pomoč nemočnim – in pri tem lahko sodeluje prav vsakdo.

Prijavnica in več informacij: www.rjordancizelj.si/indija.

Image Indija 2008-2009_1.jpg