EU sprejema Smernico o učinkoviti rabi energije in energetskih storitvah, s katero želi spodbuditi varčevanje z energijo v EU, kar naj bi pripomoglo tako k reševanju izziva podnebnih sprememb kot tudi k zagotavljanju konkurenčnosti gospodarstev EU. Glasovanje o smernici bo potekalo na zasedanju Evropskega parlametna v sredo, 8. junija. Vloga Evropskega parlamenta je lahko odločilna. Kot izbrane predstavnike Slovencev in Slovenk so okoljske nevladne organizacije Fokus, Slovenski E-Forum, Umanotera in Inštitut za trajnostni razvoj pozvale slovenske poslanke in poslance, da prisluhnejo skrbi državljanov in državljank ter sprejmejo ambiciozne ukrepe za preprečevanje nadaljnjega spreminjanja podnebja. Pozvali so jih, da glasujejo za višje obvezne cilje varčevanja z energijo na letni ravni (vsaj 2.5 % za zasebni sektor ter 3 % za javni sektor). Le tako bo mogoče primerno zagotoviti izrabo velikega potenciala za varčevanje energije.

Več podrobnosti je v dopisu, ki je bil poslan sedmim slovenskim poslankam in poslancem v Evropskem parlamentu.