Predstavnikom uradnih delegacij so podarili povezane tople rokavice, ki simbolizirajo, da bodo roke prihodnjih generacij zavezane, če ne bomo ukrepali takoj ter zavlačevali z ukrepi proti podnebnim spremembam.

»Nimamo nobene pravice, da bi prekleli prihodnje generacije z nevarnimi podnebnimi spremembami, ko nas ne bo več, da bi jih branili,« pravi Lidija Živčič, koordinatorica podnebnega programa pri Agree.net [1] in predsednica Focus društva za sonaraven razvoj. »Zato pozivamo odločevalce in vodje držav Srednje in Vzhodne Evrope k takojšnji akciji, ki ne bo zavezala rok prihodnjim generacijam.«

Že skoraj dve desetljetji se države SVE izogibajo ukrepanju in se pred tem skrivajo za “razvojnimi” problemi. Sedajo morajo SVE države okrepiti zavezo k velikem zmanjšanju emisij do 2020 ter 2050, saj imajo velik potencial na področju energetske učinkovitosti ter razvoju obnovljive energije.

»Države SVE morajo sestopiti iz svojega privilegiranega položaja,« dodaja Andriy Martinyuk iz ukrajinske nevladne delovne skupine za podnebne spremembe [2] . »Naši politiki morajo pokazati močno zavezo k ambicioznim dogovorom v Kopenhagnu v decembru 2009. S tem morajo pokazati na dejstvo, da so tudi države SVE odgovorne za krizo podnebnih sprememb ter da so pripravljene prevzeti svoj del odgovornosti za ukrepanje,« še dodaja.

photo3.JPG

Več informacij:

Lidija Zivcic, [email protected] , +38641291091

focus.si, www.agreenet.info , www.climategroup.org.ua[1] AGREE.NET (Actions for Green Renewable and Efficient Energy) je mreža nevladnih organizacij, ki delajo v smeri gospodarstva s čisto energijo, proizvaja več delovnih mest in naslavlja problem podnebnih sprememb. Mreža vključuje Bosno in Hercegovino, Bulgarijo, Hrvaško, Češko republiko, Madžarsko, Makedonijo, Srbijo, Slovaško, Slovenijo ter Ukrajino. www.agreenet.info, Bratislavska 31, 602 00 Brno, Češka republika

[2] Nevladna delovna skupina za podnebne spremembe je mreža 16 nevladnih in neprofitnih okoljskih organizacij v Ukrajini. Cilj je zagovarjanje transparentne uporabe mehanizmov Kjotskega protokola, promocija vnašanja politik, ki so usmerjene k zmanjševanju emisij, ozaveščanje javnosti o podnebnih spremembah ter mobilizacija civilne družbe k akciji. www.climategroup.org.ua