Focus je včeraj na Agencijo RS za okolje naslovil pripombe v zvezi s presojo vplivov na okolje za poseg ‘Obnova TE Plomin – zamenjava obstoječe TE Plomin 1 s ciljem posodobitve in povečanja zmogljivosti’.

Ključni izpostavljeni problemi projekta so: nov prispevek k globalnim podnebnim spremembam, ogrožanje doseganja podnebnih ciljev EU, predstavljanje dodatnega pritiska na dvig cen emisijskih kuponov v vseh državah EU in dejstvo, da ne gre za posodobitev oz. nadomestno zmogljivost, temveč za novogradnjo s 4 krat večjo močjo od TEP 1, ki bo odvisna od uvoženega premoga. Kljub zahtevam zakonodaje primerjava med izbranim projektom in alternativnimi scenariji ni bila narejena, podobno pa je tudi s študijo pripravljenosti na zajemanje in skladiščenje ogljika: možnost je sicer obravnavana, vendar zelo površno.

Za Slovenijo je najbolj problematično to, da težko ocenimo okoljske vplive projekta na našo državo, saj je ocena vplivov narejena za radij le 20 kilometrov, kar pa je glede na 340 m visok dimnik preozko zajeto vplivno območje. Ker v dokumentaciji ni na voljo čezmejne ocene vplivov onesnaževal, nujen predpogoj za nadaljnje sodelovanje v čezmejni obravnavi projekta ni izpolnjen. Predvsem je pomembno, da se dobro razišče in oceni vpliv prašnih delcev, ki jih bo objekt pošiljal v zrak. Dokumentacija projekta ocenjuje predvsem delce PM10, ki imajo večinoma lokalne vplive, ne preučuje pa vpliva PM2,5, ki lahko zaradi zračnih tokov potujejo tudi dlje. Zato ocenjujemo, da je potrebno narediti bolj podrobno študijo vplivov TEP C na prisotnost delcev PM2,5 v Sloveniji, sploh zato, ker je Slovenija že tako na udaru Evropske komisije zaradi prestopanja dovoljenih meja za izpuste prašnih delcev.

To priložnost bi v Focusu radi izkoristili tudi za to, da opozorimo na razlike pri možnosti vpogleda v dokumentacijo za presojo vplivov na okolje v primerih TEŠ 6 in TEP C.

TEP C

14. 11. 2011 je bilo objavljeno javno naznanilo o razgrnjeni dokumentaciji za potrebe presoje vplivov na okolje za poseg zamenjave obstoječe Termoelektrarne Plomin s ciljem posodobitve in povečanja zmogljivosti. Zainteresirana javnost je lahko na podlagi tega naznanila podala svoje pripombe k presoji vplivov na okolje.

Naznanilo je bilo objavljeno na naslednjih lokacijah:
– splet
– ARSO,
– UE Piran,
– UE Koper,
– UE Sežana,
– UE Ilirska Bistrica,
– UE Cerknica,
– UE Ribnica,
– UE Kočevje,
– UE Črnomelj,
– Občina Piran,
– Mestna občina Koper,
– Občina Hrpelje – Kozina,
– Občina Ilirska Bistrica,
– Občina Loška dolina,
– Občina Loški potok,
– Občina Osilnica,
– Občina Kočevje,
– Občina Kostel,
– Občina Črnomelj

TEŠ

Podobno javno naznanilo (številka 35402-47/2007-23) je bilo 14. 11. 2008 objavljeno za vpogled v dokumentacijo o presoji vplivov na okolje za TEŠ 6.

To naznanilo je bilo objavljeno na naslednjih lokacijah:  
– splet
– oglasna deska ARSO
– Občina Šoštanj

Veseli nas, če je bistveno boljša možnost vpogleda v dokumentacijo v primeru Plomin TEP C kot v primeru TEŠ 6 posledica dolgoletnih pozivov okoljskih organizacij, da se javna naznanila o možnosti podajanja pripomb na presojo vplivov na okolje objavijo kar najširše. Ob tem upamo, da ne gre za dvojna merila – ena za takrat, ko želimo čimvečji odziv javnosti na možnost velikega vira onesnaženja in negativnih vplivov na zdravje, druga pa za takrat, ko si tega ne želimo.