V okviru mreže Plan B za Slovenijo, katere član je Focus, deluje delovna skupina za financiranje, ki je pripravila posodobljeno analizo stanja financiranja okoljskih nevladnih organizacij. Ugotovili, da vse skupaj prejmemo manj kot odstotek dela proračuna, ki ga država nameni nevladnim organizacijam.

V Sloveniji je več kot 200 okoljskih nevladnih organizacij, ki pa imamo v primerjavi z drugimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji izjemno neugodno finančno sliko državnega in občinskega sofinanciranja.

Nevladne organizacije od Ministrstva za okolje in prostor (MOP) dobijo le 0,74 % od vseh državnih sredstev, namenjenih NVO v Sloveniji, pri čemer ta delež zajema področja okolja, narave in prostora, glede na leto 2019 pa se je delež zmanjšal za 0,44 %.

Javnih razpisov za projekte za NVO za področje varstva okolja in ohranjanja narave ni bilo že od leta 2018; v letu 2019 je bil le razpis za 4-letni Podnebni program dveh vsebinskih mrež.

Več številk iz analize najdete na spletni strani mreže Plan B za Slovenijo.