Uvod v okroglo mizo je bilo predavanje, ki ga je izvedla dr. Lučka Kajfež Bogataj (IPCC), kjer je predstavila najnovejša znanstvena dognanja v povezavi s podnebnimi spremembami. Zadnje ugotovitve so se izkazale za še bolj pesimistične kot tiste, v zadnjem poročilu IPCC.

Okrogla miza, katero je moderirala ga. Vida Petrovčič, je bila razdeljena na dva dela.

V prvem delu smo se pogovarjali o vlogi Slovenije in pripravljenosti za financiranje podnebnih ukrepov v državah v razvoju. Sodelovali so predstavniki različnih ministrstev. Ministrstvo za okolje in prostor je zastopal mag. Zoran Kus, ministrstvo za finance g. Martin Zdovc, ministrstvo za zunanje zadeve mag. Matjaž Kovačič.

Strokovne prispevke so pripravili mag. Boštjan Paradiž (MOP), dr. Maja Bučar (FDV), Nina Štros (Greenpeace) ter Barbara Kvac (Focus).

Drugi del je bil posvečen podnebnim ukrepom, ki jih namerava Slovenija izvesti doma. Tudi na tem omizju so kot panelisti sodelovali predstavniki ministrstva za okoje in prostor, mag. Zoran Kus, ministrstvo za gospodarstvo, mag. Damjan Zagožen, Služba vlade za razvoj in evropske zadeve, mag. Andreja Jerina, ter Martin Zdovc, Ministrstvo za finance.

Strokovne prispevke so prispevali ga. Andreja Urbančič (IJS), Lidija Živčič (Focus) ter mag. Zoran Kus (MOP).

Ugotovili smo, da bi morala Slovenija še veliko narediti na obeh področjih. Stvari se sicer premikajo, predvsem v luči vzpostavljanja uzrada za podnebne spremembe, ki je naslednja razvojna stopnja medsektorske skupine za podnebne spremembe.

Okroglo mizo lahko zaokrožimo s stavkom, ki ga je povedala ga. Nina Štros, Greenpeace: "Če bi v Kopenhagnu za pogajalske mize postavili navadne ljudi, ki bi jim prej predstavli zadnja znanstvena dognanja o poteku podnebnih sprememb, politikom pa vstop prepovedali, bi decembra letos zagotovo dosegli uspešen podnebni dogovor."