Vabimo vas na okroglo mizo:

PREDLOG DIREKTIVE O SKRBNEM PREGLEDU V PODJETJIH GLEDE TRAJNOSTNOSTI

KAJ?

V luči zadnjih sprememb in teženj Evropske unije (v nadaljevanju EU) ter pozivov civilne družbe k bolj družbeno odgovornemu in trajnostno naravnanemu delovanju podjetij postaja pogovor o obveznem skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti vedno bolj aktualen.
Spoštovanje in varovanje človekovih pravic ter okolja naj ne bi bila več zgolj obveza države, temveč tudi odgovornost gospodarskih subjektov. Podjetja lahko neposredno kršijo človekove pravice svojih zaposlenih ali drugih deležnikov, hkrati pa lahko s svojim zavednim ali pa nezavednim (ne)delovanjem prispevajo k ali pa so soudeležena pri njihovem kršenju vzdolž celotne vrednostne verige.
Osnutek direktive je trenutno v zakonodajnem postopku. Zdaj imamo v Sloveniji priložnost, da pri oblikovanju zakonodaje sodelujemo tako, da zagotovimo smiselno in ambiciozno vsebino, ki bo izboljšala pogoje dela in varovanja okolja v globalnih vrednostnih verigah. Vabimo vas na okroglo mizo, kjer se bomo pogovarjali o kontekstu evropskega predloga, zakaj je takšna zakonodaja nujno potrebna tudi v Sloveniji in kakšna so naša pričakovanja do slovenskih odločevalcev v procesu evropskega zakonodajnega postopka.
Več o tem (ozadje, vabilo in program).
Stališče slovenskih nevladnih organizacij.

KDO?

Na okrogli mizi bodo naši sogovorniki, sogovornice:

  • Živa Kavka Gobbo, predsednica društva za sonaraven razvoj Focus, nas bo uvedla v pogovor
  • Elena Lunder, strokovna sodelavka, društvo za sonaraven razvoj Focus, bo predstavila rezultate analize poročanja slovenskih podjetij o skrbnem pregledu na področju človekovih pravic
  • Mag. Dejan Židan, državni sekretar, pristojen za notranji trg, šport in lesarstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, bo predstavil stališče plane Slovenske vlade
  • Jill Mcardle, Corporate Accountability Campaigner at Friends of the Earth Europe, nam bo predstavila vizijo civilne družbe na primeru dostopa žrtev do pravnih sredstev
  • Dr. Rouven Schwab, LL.M., Rechtsanwalt / Partner, Andersen GmbH Rechtsberatung Steuerberatung, bo predstavil nemški zakon o dolžni skrbnosti, zakaj je bil potreben in kaj so posledice za slovenski prostor (preko video povezave)
  • Goran Lukić, Delavska svetovalnica, bo predstavil primere kršitev delavskih pravic v Sloveniji

Po predstavitvah bo sledila moderirana razprava z udeleženci ter pogostitev s Fer rogljičkom.

KDAJ?

V četrtek, 30.3. med 10. in 12. uro.

KJE?

v Hiši Evropske unije, na Dunajski cesti 20 v Ljubljani.

PRIJAVE:

-> Prosimo, da se na dogodek zaradi omejenega števila mest prijavite. https://forms.gle/Aub9acqRq22APD3B7

PROGRAM:

10.00 – 10.05 Uvodni nagovor 

Živa Kavka Gobbo, predsednica društva za sonaravni razvoj Focus

10.05 – 10.15 Predstavitev analize poročanja slovenskih podjetij o skrbnem pregledu na področju človekovih pravic: zakaj v sloveniji potrebujemo obvezujoče standarde

Elena Lunder, strokovna sodelavka društva za sonaravni razvoj Focus

10.15 – 10.25 Stališče Slovenske vlade in naslednji koraki

Mag. Dejan Židan, državni sekretar, pristojen za notranji trg, šport in lesarstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

10.25 – 10.35 Evropski predlog direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti: vizija civilne družbe za boljši dostop do pravnih sredstev v primerih kršitev človekovih pravic in okoljskih standardov

Jill Mcardle, Corporate Accountability Campaigner at Friends of the Earth Europe 

(preko video povezave)

10.35 – 10.45  Nemški zakon o dolžni skrbnosti, zakaj je bil potreben in kaj so posledice za slovenski prostor

Dr. Rouven Schwab, LL.M., Rechtsanwalt / Partner, Andersen GmbH Rechtsberatung Steuerberatung

(preko video povezave)

10.45 – 10.55 Zakaj je zakonodaja o obveznem skrbnem pregledu nujna tudi za Slovenijo: primeri obstoječih kršitev delavskih pravic 

Goran Lukić, Delavska svetovalnica 

10.55 – 12.00 

 

 

Diskusija z občinstvom

Moderira Živa Kavka Gobbo

Nadaljevanje pogovora ob pogostitvi (kava, čaj in Fer rogljiček)

    

Projekt #GoEAThical je sofinanciran s sredstvi Evropske komisije, Raising public awareness of development issues and promoting development education in European Union (DEAR) in s strani Ministrstva RS za Zunanje Zadeve. Stališča, ki so izražena v okviru projekta ne odražajo nujno stališč sofinancerjev in so odgovornost društva Focus in partnerjev projekta.