V okoljski organizaciji Focus, platformi Sloga in Pravični trgovini Slovenije si že več let prizadevamo za to, da bi podjetja, ki ponujajo izdelke na policah in storitve v EU prevzela odgovornost za kršitev človekovih pravic in uničevanje okolja v svojih vrednostnih verigah.

Evropski Svet naj bi sprejel splošni pristop v okviru Direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (CSDDD) na zasedanju COMPET ta četrtek. V Focusu, platformi Sloga in Pravični trgovini Slovenija pozdravljamo prizadevanja držav članic za hitro ukrepanje in izrekamo pohvalo izjemnemu vodstvu češkega predsedstva, ki je pripravilo izvedljivo besedilo. Vendar pa nekatere določbe, o katerih razpravlja Svet, namesto da bi izpolnile zaveze v okviru obstoječih mednarodnih standardov in okrepile predlog Evropske komisije, besedilo dramatično slabijo. Več kot 200 organizacij civilne družbe se je jasno opredelilo o bistvenih elementih, ki jih mora direktiva vsebovati. Zaskrbljeni_e smo, da je smer, ki jo ubira Svet, škodljiva za ljudi in planet.

Direktiva o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (CSDDD) bo koristna za vse državljane_ke, podjetja, države in planet, če bodo pravila trdna in ambiciozna. Cilj je, da ščiti človekove pravice, okolje in podnebje, prispeva k odpornemu gospodarstvu z izboljšanjem kakovosti življenja delavcev_k in tistih, ki so odvisni od podjetij. Prepreči lahko gospodarsko krizo ter blaži posledice podnebne krize ter zagotovi socialno, gospodarsko in podnebno pravičnost.

Zato pozivamo slovenske odločevalce, da podprejo bolj konstruktivno začetno stališče Sveta in 1. Decembra s svojim glasom podprejo splošni pristop, ki:

  • zagotovi, da bo direktiva zajemala celotno vrednostno verigo, vključno z vplivi na vse deležnike_ce do samega dna vrednostne verige;
  • razširi (in ne skrči) obseg pravic in vplivov, ki jih zajema direktiva, vključno z zagotavljanjem potrebne skrbnosti na področju podnebnih sprememb in s konkretnimi načrti prehoda v trajnostno družbo;
  • okrepi določbe o dostopu do pravnega varstva in odpravi ovire, s katerimi se pogosto srečujejo tožniki v primerih, povezanih s kršitvami človekovih pravica in škodo za okolje, ki jih povzroča poslovanje podjetij.

Celotno stališče je na voljo tukaj.