Vabljeni na mednarodno okroglo mizo »Pravični prehod: vloga žensk v spreminjajočem se energetskem sistemu«, ki bo potekala v sredo, 3. julija ob 17:30, v veliki dvorani ljubljanske Fakultete za družbene vede.

Energetski sektor je eden najmanj spolno raznolikih sektorjev. Na ravni Evropske unije je le 24 % zaposlenih v energetskem sektorju žensk, medtem ko ženske v Sloveniji predstavljajo le 15 % vseh zaposlenih v energetiki. Ženske so premalo zastopane v procesih odločanja in v vodstvenih strukturah energetskih podjetij, so manj plačane in težje napredujejo.

Na drugi strani raziskave kažejo, da ženske in gospodinjstva, ki jih vodijo ženske, nesorazmerno bolj prizadeneta energetska in prevozna revščina. To ranljivost povečujejo dejavniki, kot so starost, invalidnost in etnično poreklo. Ženske in dekleta po vsem svetu se v večji meri soočajo z negativnimi vplivi podnebnih sprememb, predvsem zaradi svoje ekonomske prikrajšanosti.

Situacija je naslednja: imamo sektor, v katerem so na eni strani ženske premalo zastopane, na drugi strani pa pogosto nosijo večje breme posledic trenutnega energetskega sistema, ki temelji na fosilnih gorivih. Ali trenutne politike EU problematiko še poslabšujejo? Je dovolj le povečanje zastopanosti žensk ali potrebujemo globlje spremembe? So lahko ženske gonilna sila energetske demokratizacije?

Odgovore na vprašanja bomo iskali na mednarodni okrogli mizi s pomočjo zanimivih govork, med njimi bosta Lavinia Steinfort, politična geografinja in aktivistka, ki se kot raziskovalka ukvarja s pravičnim prehodom k energetski demokraciji in Lidija Živčič iz okoljske organizacije Focus, ki že vrsto let deluje na področju energetske revščine.

Okrogla miza je del programa Mednarodne poletne šole politične ekologije 2024, spada pa med aktivnosti projekta EUWES, katerega namen je opolnomočiti ženske v energetskem sektorju.

Kontakt za več informacij:

Projekt EUWES financira program Evropske unije Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV-2022-GE). Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske komisije.