Objekt OLEA je nizko energijska samozadostna mobilna enota za predstavitev novih konceptov nizko eksergijskih tehnologij na osnovi obnovljivih virov energije.
Vgrajene energetske tehnologije:
 ploskovno ogrevanje z rudniško vodo,
 celoten ovoj stavbe v standardu pasivne gradnje,
 snovi s spremenljivim agregatnim stanjem za shranjevanju toplote in hladu,
 sprejemniki sončne energije za segrevanje sanitarne vode in ogrevanje stavbe,
 prezračevalni sistem z vračanjem toplote odpadnega zraka s pomočjo regeneratorjev z visoko učinkovitostjo,
 hlajenje stavbe z vpihovanjem zraka skozi zemeljski prenosnik toplote,
 naravna osvetlitev s svetlobnimi policami,
 energijsko varčna LED električna osvetlitev,
 sončne celice in gorivna celica na metanol za samooskrbo z električno energijo,
 napredni nadzorni sistem na osnovi vremenske napovedi in odzivnega upravljanja sistemov.
Vgrajene okoljske tehnologije:
 zbiralnik deževnice,
 suho kompostirno stranišče z rastlinsko čistilno napravo.

Tako je možno na primeru majhnega objekta videti večino naprednih tehnologij OVE in URE. Poleg raziskovalnega namena je objekt namenjen demonstraciji sodobnih materialov, svetovanju o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije za občane ter predstavitvenim ogledom za zainteresirane skupine.

Projekt predstavlja dober zgled, ki bi mu morali slediti tudi drugod ter je dober primer moderne in nujne usmeritve k OVE in URE. Obenem pa kaže na možnosti razvoja in potencial, ki ga je možno ohraniti tudi po prenehanju rudarjenja oz. ga to sploh omogoča. ”Od črnega k zelenemu”, kot pravi slogan projekta, predstavlja spoštovanje tradicije, na kateri moramo graditi k bolj čisti in zeleni energetski prihodnosti.

P1020698.JPG