Vodno mesto – geodezični ekološki plavajoči objekt je samozadostna modularna plavajoča platforma, namenjena bivanju brez izpustov in škodljivih vplivov na okolje. Vsi elementi objekta so prirejeni tako, da s svojo prisotnostjo ne bodo negativno vplivali na okolje. Poskrbljeno je za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, prehrano, sanitarije, vodo in nenazadnje bivanjski in delovni prostor za končne uporabnike objekta.

Trifrekvenčne geodezične kupole so sestavljene iz dveh različnih velikosti trikotnikov in so ene najmočnejših poznanih arhitekturnih struktur, za katere porabimo tudi do 40% manj gradbenega materiala, ter imajo večjo nosilnost kot pravokotne stavbe.

Vodno_mesto__Velenje_2.jpg Vodno_mesto__Velenje_4.jpg
Foto: Goran Petraševiæ

Plavajoče mesto bo rezidenca za umetnike iz raznih evropskih držav, ki bodo v izolaciji, brez stika z zunanjim svetom, odpirali nove dimenzije umetniškega ustvarjanja. Med drugim bo objekt služil kot izobraževalna platforma samozadostnega bivanja.

Kritično razmišljujoča, inovativna in angažirana mladina je torej znova pokazala, da so spremembe možne.

Vodno mesto (Velenje)3_1.jpg
Avtor Vodnega mesta Elvis Haliloviæ. Foto: Goran Petraševiæ