4. oktobra je EU ratificirala Pariški dogovor. Prav na ta dan so poslanci Evropskega parlamenta razpravljali o reformi Evropske sheme trgovanja z emisijami (EU ETS) – najpomembnejšemu elementu evropske podnebne politike.

Podpis Pariškega dogovora je bil označen kot dokaz vodilne vloge EU pri podnebnem ukrepanju, a je razprava o reformi EU ETS pokazala, da si EU še vedno zatiska oči, ko gre za potrebo po uskladitvi njenih politik s cilji tega dogovora.

Evropski parlament se mora na podnebno krizo odzvati bolj odločno. Zato je skupina organizacij, skupaj z državljanskim gibanjem WeMove.EU, ki se zavzema za boljšo Evropo, pripravila peticijo: 

https://act.wemove.eu/campaigns/ETS

Peticija naslavlja člane parlamentarnih odborov za industrijo in okolje, ki bodo o stališču do reforme EU ETS glasovali 13. oktobra oz. 8. decembra. Poziva jih, da glasujejo za smelo reformo, učinkovito ceno ogljika in za odločno ukrepanje proti podnebnim spremembam.

Vabljeni k podpisu in širjenju peticije.