Avtomobili in kombiji dušijo naša mesta. So eden izmed glavnih virov onesnaženja zraka v mestih, motijo naš spanec in zmanjšujejo kakovost življenja s hrupnimi motorji in izpušnimi plini. Avtomobili in kombiji prav tako prispevajo levji delež emisij toplogrednih plinov. V Sloveniji kar 32 % emisij toplogrednih plinov izhaja iz prometa.

V prvem tednu oktobra ima Evropski parlament priložnost, da pritisne na proizvajalce vozil, da začnejo izdelovati učinkovitejša in čistejša vozila.

Če bo Evropski parlament izglasoval bolj ambiciozne cilje zmanjšanja emisij, bodo morali proizvajalci avtomobilov prodati veliko več električnih avtomobilov, da bodo dosegli zastavljene cilje.

Iste avtomobilske družbe, ki so z nerealnimi trditvami o varčevanju z gorivom od leta 2000 prevarale voznike že za okoli od 150 milijard evrov, se trudijo razvodeneti predlagane cilje.

Povzdigni svoj glas in preglasuj avtomobilsko industrijo, ki si še naprej želi prodajati umazane dizle!

Podpiši peticijo.