Kabinet predsednika vlade RS                                                                              Ljubljana, 27.01.2010
Borut Pahor, predsednik vlade
Gregorčičeva 20, 25
1000 Ljubljana

Zadeva: Pomoč državam v razvoju za boj proti podnebnim spremembam

Spoštovani predsednik Vlade RS Borut Pahor,

Veseli nas, da se je Slovenija proti koncu lanskega leta aktivno vključila v boj proti podnebnim spremembam na globalni ravni in se prvič v pogajanjih na evropski ravni opredelila tudi do takojšnje finančne podpore za podnebno ukrepanje v državah v razvoju. Kljub temu se nevladnim organizacijam, združenih v Slogi, s tem v zvezi postavlja nekaj vprašanj.

1. Kopenhagenski dogovor, ki ga podpira tudi Slovenija, jasno določa, da morajo biti bodisi takojšnja, bodisi dolgoročna sredstva za pomoč državam v razvoju  dodatna, predvidljiva ter zadostna. Slovenija se je na Evropskem svetu 11.12.2009 zavezala k financiranju za države v razvoju med leti 2010 in 2012 v višini 8 milijonov evrov.

Zanima nas na kakšen način (po katerih kriterijih) je bila določena višina sredstev za takojšnjo pomoč državam v razvoju in kako ta vsota zadosti kriterijem ‘nova, dodatna, predvidljiva in zadostna’?

2. Ker naj bi Slovenija na podlagi zavez v okviru Razvojnih ciljev tisočletja v letu 2010 za pomoč državam v razvoju namenila 0,17 % BDP, nas še posebej zanima, na kakšen način boste zagotovili, da sredstva uradne razvojne pomoči ne bodo trpela na račun prispevkov za boj proti podnebnim spremembam.

V okviru Sloge poudarjamo, da so sredstva uradne razvojne pomoči ključnega pomena na poti doseganja Razvojnih ciljev tisočletja, katerim se je zavezala tudi Republika Slovenija. Dodaten problem, ki bi ga mešanje mednarodnih razvojnih sredstev in sredstev za mednarodna podnebna prilagajanja prineslo je ‘dvojno štetje’ pomoči;  tako v okviru uradne razvojne pomoči kot tudi za podnebno ukrepanje.

Zagotavljanje dolgoročne podpore za podnebno ukrepanje v državah v razvoju je izredno pomembno, saj si brez slednjega ne moremo predstavljati globalnega boja proti podnebnim spremembam. Zato nas zanima kakšno je stališče Vlade RS do zagotavljanja dolgoročne podpore državam v razvoju.

Za odgovor oz pojasnila se vam v naprej najlepše zahvaljujemo, ter vas v pričakovanju hitrega odgovora lepo pozdravljamo.

Koordinatorica Delovne skupine
za Podnebne spremembe in razvojno sodelovanje
pri Slogi

Živa Gobbo

Pismo v pdf obliki najdete_tukaj