Skupaj z Zavodom za pravično trgovino 3MUHE smo evropski poslanki Ljudmili Novak, ki je članica Odbora EP za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI), poslali poziv, naj podpre kompromisno besedilo Direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti in izboljšave besedila za večji učinek pri varovanju okolja in človekovih pravic. Odbor bo direktivo obravnaval 9. februarja. 

 

Spoštovana poslanka Evropskega parlamenta ga. Ljudmila Novak,

pišemo Vam v zvezi s prihajajočim glasovanjem odbora ENVI o Direktivi o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (CSDDD), ki bo potekalo v četrtek, 9. februarja. CSDDD lahko bistveno pospeši »zeleni dogovor«, prispeva k blaženju podnebnih sprememb in okrepi pozitivne prispevke podjetij v boju proti onesnaževanju narave.

V Focusu, društvu za sonaraven razvoj in Zavodu za pravično trgovino, 3MUHE smo vseskozi podrobno spremljali dogajanje glede direktive. Kompromisni predlog, o katerem boste glasovali, sicer ne dosega zahtev civilne družbe, vendar bo kljub temu pripomogel k okoljskemu skrbnemu pregledu, ki upošteva potrebe podjetij po prehodu na trajnostno in ogljično nevtralno gospodarstvo.

Zato Vas pozivamo, da podprete kompromisni sveženj in še posebej da:

1. Zaščitite okolje, kar bi zagotovili s tem, da so pokriti vsi ustrezni vplivi.

Komisija je predlagala, da se okoljska skrbnost opredeli po delčkih v aneksu. Opredelitev okoljskih vplivov v skladu s pristopom iz direktive o trajnostnem poročanju podjetij (CSRD) in uredbe o taksonomiji prinaša podjetjem jasnost pri uporabi direktive, priloga pa dodatno pojasnjuje te obveznosti. Pozivamo vas, da podprete obstoječe standarde EU in mednarodne standarde ter da podprete COMP 2 in 13. 

2. Jasno zapišete zahteve glede načrta prehoda.

Obstaja vse več podnebnih zavez, ki jih podajo podjetja, hkrati pa manjkata ugotavljanje odgovornosti in regulativni nadzor. Če ne bomo imeli posebnih meril, obstaja veliko tveganje za nadaljnje zeleno zavajanje (ang. greenwashing) in za to, da bodo podjetja sprejela podnebne zaveze, ki so zgolj kozmetične narave. Nabor specifikacij za izogibanje greenwashinga je pripravila strokovna skupina ZN: https://bit.ly/40zlp6u

V 15. členu je nadgrajena pot, ki sta jo ubrali CSRD in uredba o taksonomiji, ter omogoča učinkovito implementacijo tega orodja. Kar 142 vlagateljev (https://bit.ly/3YpuTzE) je skupaj z mrežo ZN za odgovorne naložbe (UNPRI), Eurosifom in Zavezništvom vlagateljev za človekove pravice pozvalo k okrepitvi zahtev za podjetja glede načrtov prehoda in podnebnih ciljev. Zahteve v zvezi remuneracijami so bile prestavljene in opredeljene v 26. členu ter veljajo samo za velika podjetja. Zato vas pozivamo, da glasujete za COMP 6, 7 in 10.

3. Zagotovite smiseln in mednarodno usklajen pristop k skrbnemu pregledu, ki temelji na analizi dejanskega tveganja.

Med pogajanji v odboru ENVI je prišlo do okrepitve ključnih elementov glede skrbnega pregleda kot so opredelitev sektorjev z visokim tveganjem, vključevanje deležnikov, opredelitev vplivov in pojasnitev potrebe po dodatnih smernicah. Pozivamo Vas, da podprete COMP 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12 in 14.

Pozivamo Vas, da imate v mislih velike razsežnosti okoljske krize in da prispevate k oblikovanju prehoda v ogljično nevtralno gospodarstvo ter varovanju okolja in človekovih pravic.

S spoštovanjem,

Živa Kavka Gobbo

predsednica

Živa Lopatič

direktorica

 

Stališče o direktivi, ki smo ga pripravili z Zavodom 3MUHE in SLOGO, si lahko preberete tu.