mag. Alenka Bratušek
predsednica vlade
Gregorčičeva 20, 25
1000 Ljubljana

Ljubljana, 19. junij 2014

Z naprednimi podnebno-energetskimi cilji do zmanjšanja energetske uvozne odvisnosti

Spoštovana predsednica vlade ga. Bratušek,

na Evropskem svetu, ki bo potekal 26. in 27. junija, boste razpravljali tako o ukrepih za zmanjšanje odvisnosti EU od uvožene energije kot tudi o podnebnoenergetskem okviru politik do leta 2030, ki naj bi bil potrjen oktobra letos. Obe temi sta tesno povezani.

Pomembno je, da EU že pred Vrhom o podnebnih spremembah, ki ga bo septembra gostil generalni sekretar ZN Ban Ki-moon, doseže viden napredek v razpravi o podnebno-energetskih ciljih, in se približa dogovoru, ki bo bistveno presegel trenutno predlagan 40 – odstotni cilj zmanjšanja emisij do leta 2030. Ambiciozni cilji ne bodo koristili le evropski konkurenčnosti in prispevali h globalnemu ukrepanju proti podnebnim spremembam, temveč bodo pomembno izboljšali tudi energetsko varnost EU in Slovenije.

Spodaj podpisane organizacije pozdravljamo poziv voditeljev EU iz marčevskega Evropskega sveta za pripravo načrta zmanjšanja uvoza energije v EU. Brez odločnega ukrepanja bo EU še naprej ostala uvoznica energentov za pokritje več kot polovice svojih potreb do leta 2030 in 2050.

Čeprav je nedavna “Evropska strategija za energetsko varnost”, ki jo je pripravila Evropska komisija, prepoznala pomembnost energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije pri zmanjševanju uvoza energije, pa ta strategija ne vsebuje konkretnih ukrepov za izkoriščanje potenciala na tem področju. Raziskava Inštituta Fraunhofer kaže, da je do leta 2030 tehnično in ekonomsko možno prihraniti več kot 40 % končne energije, kar lahko pripelje do zmanjšanja ekvivalenta rabe plina v obsegu celotnega trenutnega uvoza iz Rusije. Zmanjšanje stroškov uvoza energije bi bilo v primeru skladnega okvira politik največje ravno v državah članicah z nižjimi prihodki, med katere sodi tudi Slovenija.

Pozivamo vas, da na Evropskem svetu podprete naslednje konkretne ukrepe:
– dogovor o cilju zmanjšanja emisij, ki bo bistveno presegel predlagan 40- odstotni cilj,
– ustanovitev finančnega mehanizma EU za programe obsežnih prenov stavb in pospeševanje rabe obnovljivih virov za ogrevanje,
– prednostna podpora omrežnim povezavam, ki prispevajo k dokončanju notranjega trga EU, namesto infrastrukturi, ki zgolj povečuje odvisnost od (drugih) zunanjih virov,
– postavitev zavezujočega cilja za energetsko učinkovitost do leta 2020 in povečanje obsega letnih stopenj obnov stavb v Direktivi o energetski učinkovitosti (za javne stavbe),
– vključitev zavezujočega 40-odstotnega cilja za energetsko učinkovitost v 2030 podnebno-energetski okvir ter bolj ambiciozen cilj za obnovljive vire energije do leta 2030.

Ambiciozne politike naslavljanja podnebnih sprememb, povečana raba obnovljivih virov ter učinkovita raba energije lahko drastično zmanjšajo energetsko uvozno odvisnost. Hkrati razvoj čistih tehnologij prispeva k večji inovativnosti, izboljšuje konkurenčnost gospodarstva in pozitivno vpliva na zdravje ljudi.

V upanju, da boste naše predloge upoštevali, vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,
Tomislav Tkalec
Focus, društvo za sonaraven razvoj

v imenu organizacij:

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Društvo Ekologi brez meja
Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS
Duh časa, Društvo za trajnostni razvoj
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Inštitut za politike prostora
Inštitut za trajnostni razvoj
Kulturno ekološko društvo Smetumet
Mariborska kolesarska zveza
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija
NEC Notranjski ekološki center, Cerknica
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Slovenski E-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
UMMI, zavod za izobraževanje Koper
VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica

Pismo v pdf obliki.