Pred zasedanjem Evropskega sveta 17. in 18. aprila z javnim pismom pozivamo predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in člane Evropskega sveta, med njimi tudi predsednika vlade Roberta Goloba, da zavrnejo škodljivo fiskalno konsolidacijo, ki jo prinaša predvidena reforma okvira ekonomskega upravljanja EU. S predstavniki in predstavnicami več kot 65 organizacij civilne družbe, sindikatov, think tankov in akademiki iz celotne EU politične odločevalce pozivamo, da podprejo naše zahteve za zagotovitev pravičnega prehoda za vse ljudi v Evropi.

Končni kompromis o reformi okvira gospodarskega upravljanja EU, o katerem bosta v kratkem glasovala Evropski parlament in Svet, povečuje število neutemeljenih kriterijev in posledično vodi v fiskalno konsolidacijo in val rezov v javne proračune po vsej Evropi. Takšen politični dogovor o fiskalnih pravilih bo oviral EU in države članice pri doseganju dogovorjenih podnebnih in okoljskih ciljev ter pravičnega zelenega prehoda.

Hkrati smo priča porastu protestov proti neenakomerni porazdelitvi učinkov podnebnih ukrepov. Medtem ko delavci in delavke nosijo nesorazmerno breme, najpremožnejši ne prispevajo pravičnega deleža k reševanju podnebne krize. Zato se moramo odločno upreti nepotrebni fiskalni konsolidaciji. Potrebujemo dolgoročen sklad za zelene in socialne naložbe po letu 2026, ko se izteče Mehanizem za okrevanje in odpornost. Za njegovo financiranje je nujna progresivna obdavčitev, na primer ekstremno visokega premoženja, luksuzne potrošnje, prekomernega dobička od fosilnih goriv, finančnih transakcij in pogostega letenja.

Zagotoviti je potrebno, da bo Evropa imela javne finance za zagotavljanje boljših javnih storitev, zaščito svojih prebivalcev pred okoljskimi tveganji ter za temeljito preoblikovanje v pravičnejšo družbo, ki bo v skladu s planetarnimi mejami.

Celotno pismo s predlogi politik in seznamom politik najdete tukaj.

 

progresivna obdavčitev