Okoljske organizacije nasprotujemo uničevanju podporne sheme za obnovljive vire energije in smo prepričani, da je potrebno ukrepe učinkovite rabe energije v stavbah vpeljevati hitreje. Spremembe, ki jih je predlagalo MIP, pomenijo korenito spremembo sistema podpor obnovljivim virom energije in ogrožajo prihodnost celih gospodarskih panog, vezanih na obnovljive vire. Obenem nekatere smiselne ukrepe učinkovite rabe energije prestavljajo v prihodnost.

Skupina nevladnih organizacij pod okriljem mreže Plan B za Slovenijo, katere član je tudi Focus, je zato ministrstvo včeraj pozivala k črtanju predlaganih sprememb podporne sheme za OVE ter SPTE in vpeljavi ukrepov za zagotavljanje trajnostne energetske politike. Predlagamo rešitve, ki bodo ohranile sestavine obstoječega sistema, ki delujejo dobro, ter ga nadgradile tam, kjer ne dosegamo želenih rezultatov.

Celotno stališče je na voljo tukaj.