Ukrajina ima 15 delujočih jedrskih reaktorjev. Kljub resnim pomislekom o njihovi varnosti, s programom nadgradnje varnosti jedrskih elektrarn načrtuje podaljšanje življenjske dobe vsem reaktorjem. Za dva od njih (Rivne 1 in 2) je obratovalno dovoljenje že podaljšala za 20 let. Odločitev, ki ima lahko resne, tudi čezmejne, posledice na okolje in zdravje ljudi, je bila sprejeta brez ustrezne presoje vplivov na okolje. V primeru Rivne je implementacijski odbor Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje (Espoo konvenicija) ugotovil, da je Ukrajina kršila njena določila.

Kljub temu pristojni organi v Ukrajini pristopa pri podaljševanju obratovalnih dovoljenj ne spreminjajo – še naprej delujejo v nasprotju z Espoo konvencijo. Ker ima lahko podaljševanje življenjske dobe ukrajinskih reaktorjev dramatične posledice na sosednje in druge EU države, nevladne organizacije iz Bolgarije, Romunije, Madžarske, Slovaške in Slovenije svoje vlade pozivamo, da ukrepajo v skladu s 7. odstavkom 3. člena Espoo konvencije. Organizacije si prizadevamo, da bi imeli prebivalci naših držav svoj glas v posvetovalnem procesu.

Projekt podaljševanja življenjske dobe ukrajinskih jedrskih reaktorjev finančno podpirata tudi Euratom in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), vsaka s 300 milijoni EUR posojila. Zato nevladne organizacije tudi EBRD in Evropsko komisijo (Direktorat za okolje) pozivamo k spoštovanju pravic EU državljanov v projektih, ki so podprti z evropskim javnim denarjem.

Dodatna gradiva:

Splošne informacije o kampanji najdete tukaj.

Pismo Ministrstvu za okolje in prostor

Pismo Ministrstvu za finance

Pismo EU guvernerju v Odboru guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj (v angleščini)