Med 27. in 31. avgustom 2007 bodo v okviru Združenih narodov na Dunaju potekali pogovori o podnebnih spremembah. Na dogodku bosta potekali srečanji v okviru dveh ločenih procesov in sicer, četrto srečanje skupine AWG in četrto srečanje ‘konvencijskega dialoga’.

Pričakovanja o rezultatih dunajskih pogovorov so velika, saj naj bi le-ti začrtali potek pogajanj na Konferenci ZN o spremembi podnebja, ki bo potekala med 3. in 14. decembrom na Baliju. Srečanje na Baliju bo odločilno za opredelitev nadaljnih globalnih naporov za boj proti podnebnim spremembam, prilagajanju na podnebne spremembe, prihodnosti svetovnega trga ogljika in financiranju boja proti spreminjanju podnebja.

Srečanja se bo udeležilo okoli 1000 predstavnikov vlad, raziskovalnih institucij, gospodarstva in nevladnih organizacij.
Več informacij o dogodku najdete na: http://unfccc.int/meetings/intersessional/awg_4_and_dialogue_4/items/3999.php.

T.i. konvencijski dialog vključuje predstavnike vseh držav, ki so ratificirale Okvirno konvencijo ZN o spremembi podnebja (tudi ZDA in Avstralijo). Namen tega foruma je izmenjava mnenj in iskanje možnih pristopov za doloročne aktivnosti v boju proti spreminjanju podnebja. Na Dunaju bo potekala zadnja od štirih delavnic v okviru tega procesa, rezultati celotne serije delavnic pa bodo v decembru predstavljeni Konferenci ZN o spremembi podnebja. Na tokratnem, zadnjem srečanju bo tekla beseda o presečnih temah, vključno s financiranjem boja proti podnebnim spremebam.
Več informacij o konvencijskem dialogu in z njim povezanimi dokumenti najdete na spletni strani: http://unfccc.int/meetings/dialogue/items/3668.php.

Skupina AWG (Ad hoc delovna skupina za prihodnje zaveze za zmanjšanje emisij držav članic aneksa I) vključuje predstavnike vseh držav, ki so ratificirale Kjotski protokol. AWG je telo, ki je odgovorno za izpogajanje ciljev zmanjšanja emisij za razvite države za naslednje kjotsko obdobje. Na Dunaju se bo AWG ukvarjala z analiziranjem potencialov za boj proti podnebnim spremembam in s programom dela te skupine v prihodnje, ki naj bi pripeljal do dogovora o novih omejitvah emisij in zavezah za zmanjšanje le-teh za razvite države.
Več informacij o poslanstvu skupine AWG in o njenih prejšnjih srečanjih najdete na: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878.php.

Potek pogovorov na Dunaju lahko spremljate preko:
– dnevnih izdaj IISD Earth Negotiations Bulletin-a, na strani http://www.iisd.ca/climate/awg4/ (objektivno poročanje o poteku pogovorov)
– NVO glasila Eco, na strani http://www.climatenetwork.org/ (predstavlja stališča nevladnih organizacij)
– spletne strani UNFCCC: www.unfccc.int

Za več informacij o srečanju ter o aktualnem dogajanju med srečanjem samim lahko pišete tudi na [email protected].