Ugotovitve novega poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) so zelo jasne – ukrepanje mora biti takojšnje! Znanstveniki namreč v poročilu ugotavljajo, da povprečna globalna temperatura narašča hitreje od pričakovanj. Zelo hitro se bližamo pomembnemu mejniku zvišanja temperature za 1,5 °C, ki bi nam omogočil še obvladljivo soočanje s podnebno krizo, nižje stroške blaženja in prilagajanja in precej omilil družbeno in gospodarsko škodo negativnih posledic.

Okno priložnosti je vedno ožje, a po ugotovitvah iz poročila je ustavitev globalnega segrevanja pri 1,5 °C še vedno možna in prihodnost naše družbe je še vedno v naših rokah. Številne naravne katastrofe tako doma kot po svetu moramo zato razumeti kot streznitveni trenutek in se zavezati k  ambicioznejšim ukrepom, besede pa že danes spremeniti v dejanja.

Mnogih sprememb, ki so posledica globalnega segrevanja, ne moremo več preprečiti, mnoge pa lahko ustavimo ali pa jih vsaj upočasnimo z znižanjem emisij toplogrednih plinov. Tudi to je eno izmed pomembnih sporočil znanstvenikov pred novembrsko podnebno konferenco COP26, na kateri se bodo sestali svetovni voditelji.

Smo v obdobju, ko EU sprejema nov zakonodajni paket ‘’Pripravljeni na 55’’ (Fit for 55). Ta kaže pot do evropskega cilja zmanjšanja emisij TGP za najmanj 55 %. A če se pripravimo le na 55-odstotno znižanje, ne bomo dosegli omejitve dviga temperature na 1,5 °C, kolikor je potrebno za. Zato morata tako EU, kot tudi Slovenija, zaostriti svoje cilje. Pomembna priložnost v tej smeri za Slovenijo bo pri reviziji Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta leta 2023. V tem bo si bomo morali zastaviti mnogo ambicioznejše cilje v vseh sektorjih. Največ izzivov nas čaka na področju prometa, obnovljivih virov in energetske učinkovitosti. Nič še ni prepozno, a ukrepov enostavno ne moremo več prelagati. Že v tem in naslednjih letih potrebujemo intenzivno vlaganje v OVE in omrežje, javni potniški promet, železniško infrastrukturo idr.

Poročilo IPCC je dostopno TUKAJ.