Novo poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) o negativnih posledicah podnebnih sprememb ponovno prinaša zelo jasna opozorila znanstvenikov, da je podnebna kriza prisotna pravzaprav že povsod po svetu in da moramo za omejitev negativnih podnebnih vplivov narediti vse, da ustavimo dvig globalne temperature pod 1,5 °C.

Znanstvene analize jasno kažejo, da se vplivi podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, predvsem z izgorevanjem fosilnih goriv, hitro povečujejo. Slovenija in preostale države EU ne morejo biti zgolj pasivni opazovalec, ko gre za škodo in izgube povezane s podnebnimi spremembami. Evropa je med največjimi onesnaževalci v moderni zgodovini, hkrati pa posledice ekstremnih vremenskih pojavov tako po svetu, kot tudi Evropi danes občutimo bolj kot kadarkoli v zgodovini.

Poročilo izpostavlja, da že danes približno 3.3 do 3.6 milijard prebivalcev živi v okoljih, ki so močno izpostavljena negativnim posledicam. V kolikor ne bomo omejili globalnega segrevanja pod 1.5°C, se bo ta številka še povečala. Močno se bo povečala frekventnost in intenzivnost poplav, suš ter vročinskih valov.

Z vsakim novim poročilom postaja vse bolj jasno, kako zelo je trenutni ekonomski sistem zamajal ravnovesje planeta. Ker je znanost zelo jasna glede hitrosti sprememb in negativnih učinkov, ki jih prinašajo, ter da nas te vodijo v nepovratno stanje, morajo predvsem razvite države nemudoma pričeti z udejanjanjem svojih političnih zavez v konkretne ukrepe. Sočasno pa morajo zagotoviti in povečati podporo močno prizadetim državam in skupnostim. 

Za učinkovit in pravočasen prehod bodo nujni socialno pravični ukrepi, s katerimi bomo še pravočasno ublažili negativne učinke in hkrati izboljšali (ali vsaj ne poslabšali) položaj prebivalk in prebivalcev. Sočasno pa moramo graditi na viziji drugačne družbe in gospodarjenja z viri, ki bo lahko delovalo v okviru planetarnih meja ter zagotovilo dostojno življenje za vse prebivalke in prebivalce zemlje. 

Poročilo IPCC je dostopno TUKAJ.