Bruselj/Ljubljana, 15. april 2019 – Čas je za pospešeno ukrepanje – to je glavno sporočilo poročila, ki ga je danes objavila mreža CAN Europe. V poročilu so zbrani pogledi nevladnih organizacij do osnutkov Nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN) 24 držav članic EU. NEPN-i trenutno niso usklajeni s cilji Pariškega sporazuma, vendar je časa za njihovo izboljšanje še nekaj.

Novo poročilo CAN Europe z naslovom “Čas je za pospešeno ukrepanje: Komentar osnutkov Nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov” izpostavlja ključne elemente 24 osnutkov NEPN-ov, katerih pripravo narekuje Uredba o upravljanju energetske unije. Uredba je bila sprejeta lansko leto, njen namen pa je zagotoviti, da bodo države članice EU skupaj dosegle evropske podnebno-energetske cilje do leta 2030. Evropska komisija bo junija državam članicam podala priporočila za izboljšanje osnutkov načrtov. Za dokončanje NEPN-ov imajo države čas do konca letošnjega leta.

Izmed 24 držav članic samo Švedska, Portugalska, Danska, Nizozemska, Finska in Francija predvidevajo doseči neto-ničelne emisije najkasneje do leta 2045 oziroma 2050.

Večina držav članic, ki jih zajema poročilo ne izkazujejo visoke ambicije na področju eneregtskih prihrankov in obnovljivih virov energije, kar se kaže v nezadostnih predvidenih ciljih, pomanjkanju konkretnih politik in ukrepov ali kombinaciji obeh.

Države kot so Bolgarija, Romunija, Poljska in Grčija še vedno načrtujejo visoko odvisnost od premoga, medtem ko Italija in Irska načrtujeta nadaljno vlaganje v plinske projekte še po letu 2030, kljub temu da Evropska komisija predlaga, da postane EU ogljično nevtralna najkasneje do leta 2050.

Poročilo po eni strani osvetli največje pomanjkljivosti osnutkov NEPN-ov, po drugi pa za vsako državo članico posebej navaja priporočila za opustitev rabe fosilnih virov in okrepitev ukrepov na področju energetskih prihrankov in obnovljivih virov energije.

Poročilo pripravljalcem slovenskega NEPN-a priporoča naj zastavijo cilj za energetske prihranke, zagotovijo dolgoročno načrtovanje ter opredelijo vlogo energetskih skupnosti v energetski politiki.

Poročilo (v angleščini) je dostopno tukaj.