Poročilo A critical examination of the investment proposal for Unit 6 of the Sostanj power plant, je pripravilo nizozemsko svetovalno podjetje CE Delft.

Poročilo ugotavlja, da je v investicijskih izračunih nekaj metodoloških napak. Cene lignita so ocenjene prenizko, poraba lignita je podcenjena od leta 2028 dalje, prav tako so podcenjeni stroški CO2, ker procesni izpusti iz razžvepljevalnih naprav, ki bodo po letu 2020 predmet avkcije, niso vključeni. Program vsebuje tudi predpostavko, da bo učinkovitost izkopa lignita naraščala, vendar pa ta predpostavka ni utemeljena. Rezultat so podcenjene cene lignita. Druga neutemeljena predpostavka je, da bo za višek proizvedene elektrike (1000 GWh) vedno povpraševanje na mednarodnem trgu. 

Odprava teh napak bi pripeljala do znižanja stopnje donosnosti, ki je eden od ključnih elementov za pridobivanje državnega poroštva za posojilo EIB. V Focusu zato opozarjamo, da projekt ne bi smel dobiti državne podpore v obliki državnega poroštva.

Študija kaže, da sodelovanje bank EBRD in EIB v projektu ni dokaz zanesljive ekonomske ocene projekta. Prejšnje slovenske vlade niso naredile domače naloge in če se projektu podeli državno poroštvo za posojilo EIB, bomo za napake plačali slovenski davkoplačevalci s svojim denarjem. Evropski javni banki tako imata sedaj, ko se razkrivajo nove napake v izračunih ekonomskih osnov za TEŠ 6, možnost prepoznati svojo začetno napako in se iz tega slabega projekta umakniti.

Ob predstavitvi poročila je Marko Kumer – Murč, umetnik iz Šoštanja in član društva Smehomat, postavil umetniško instalacijo ‘Gole lutke’ na Kongresnem trgu v Ljubljani. Lutke v zadimljeni komori so predstavljale prebivalce in prebivalke Šoštanja, ki bodo zaradi TEŠ 6 še nekaj desetletij dlje vdihovali onesnažen zrak. Lokalni prebivalci so namreč lutke v rokah interesnih skupin in lobijev, ki so ponazorjene z varnostniki, ki varujejo lutke v onesnaženi komori.


Opombe:
[1] CE Delft je neodvisna raziskovalna in svetovalna organizacija, ki je specializirana za razvijanje inovativnih rešitev za okoljske probleme. Ustanovljena je bila leta 1978 kot neprofitna organizacija. CE Delft je finančno neodvisna organizacija, ki deluje brez subvencij. Široka paleta strank – vlade, industrija in nevladne organizacije – najde rešitve pri CE Delft, saj prepoznavajo strokovna znanja in izkušnje organizacije ter cenijo njen neodvisen pristop. Več o CE Delft na njihovi spletni strani.