Namen dogodka, kjer se je zbralo več kot 90 udeležencev iz različnih strokovnih področij in držav, je bil predstaviti okvir trenutnega poznavanja tematike energetske revščine na EU ravni in v različnih državah članicah (dejstev in številk, programov, nacionalnih politik ter kako se jih – ali pa ne – prenaša v druge države). Sledila je predstavitev rezultatov projekta ACHIEVE in izvedenih aktivnosti znotraj projekta ter tudi omejitev in ovir, na katere smo naleteli v preteklih dveh letih. Univerzitetni raziskovalci so se v svojih predstavitvah osredotočili na pomen iskanja splošne definicije energetske politike in energetske revščine na ravneh od EU do lokalnih skupnosti, na različne možnosti ukrepanja ter na strukturne in zakonodajne rešitve za boljše ukrepanje zoper energetsko revščino v Evropi. Svoj pogled na problematiko in nadaljnje ukrepanje pa so v panelni razpravi podali tudi predstavniki Evropske komisije (DG SANCO in DG Energija), civilne družbe (članica Evropskega parlamenta, predstavnik EESO ter predstavnica potrošniške organizacije) in dobaviteljev energije (predstavnik podjetja EDF).

Povzetek predstavitev in zaključkov konference ter PPT predstavitve nastopajočih so dosegljive tukaj.