Načrtovana obnova Vilharjeve, Masarykove, Šmartinske in Železne ceste bo poslabšala udobje pešcev in kakovost bivanja lokalnih prebivalcev. Na boljšem pa ne bodo niti uporabniki javnega prometa, za katere naj bi se potniški center urejal, so opozorili strokovnjaki, združeni v Koalicijo za trajnostno prometno politiko, katere član je tudi Focus.

Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) se je danes odzvala na načrtovano obnovo cest na območju Potniškega centra Ljubljana. Načrti, ki jih je objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, predvidevajo širitev cest, ki ležijo na obodu nove železniške in avtobusne postaje – primarno Vilharjeve in Masarykove. Na račun zelenih površin in drevoredov se širita tudi Šmartinska in Železna cesta.

Brez hitrega prestopa na mestni avtobus je potniški center neuporaben

Cilj Mestne občine Ljubljana in države naj bi bil povečanje deleža potnikov v javnem potniškem prometu in učinkovito prestopanje med različnimi oblikami javnega prometa. KTPP pa opozarja, da objavljeni načrti kažejo drugačno sliko in dajejo prednost osebnim avtomobilom:

“Načrti ne predvidevajo primerne navezave potniškega centra na mestni potniški promet. Predvideni rumeni pasovi za avtobuse so nepovezani, nelogično umeščeni in prekinjeni v križiščih, kjer je potreba po tekočem javnem prometu največja. V nasprotju s tem ima osebni motorni promet prednost pred avtobusi v vseh križiščih, za hitrejši pretok pa bo žrtvovan celo park.”

Posekan drevored in uničen park na eni od najbolj vročih in onesnaženih lokacij 

Načrti predvidevajo tudi posek drevoreda na Vilharjevi cesti, zaradi novega zavijalnega pasu pa bo uničen tudi park ob križišču Šmartinske, Vilharjeve in Topniške, skozi katerega zdaj vodi sprehajalna in kolesarska pot. Prav to križišče je že danes lokacija z najslabšo kakovostjo zraka v Ljubljani, širše območje železniške postaje pa ena od lokacij v Ljubljani, kjer je učinek urbanega toplotnega otoka najbolj intenziven. S širitvijo cest in gradnjo 3.700 novih parkirnih mest v novih objektih Vilharie, Emonike in avtobusne postaje se bo povečala tudi količina prometa, zato se bodo okoljski kazalci na območju še poslabšali. Pri tem se zaradi širših vozišč poslabšujejo pogoji za pešce, na Vilharjevi in Masarykovi pa se celo zmanjšuje obstoječe število prehodov za pešce. 

Potrebujemo napredne rešitve za urejanje prometa

Projekt je zgodovinska priložnost za vzpostavitev učinkovitega javnega prevoza v Ljubljani in širši regiji, ki lahko s slabo prometno ureditvijo postane zamujena priložnost. “Novo postajo in okolico gradimo za najmanj dve generaciji. Vsaj pol stoletja ni mogoče pričakovati drugačne ureditve od te, ki jo načrtujemo zdaj. Ureditev mora zato omogočiti najbolj napredne, trajnostne rešitve na področju urejanja prostora in prometa. Če potniški center ne bo omogočil hitrega prestopa na mestni promet in privlačnega javnega prostora, projekt ne bo uspešen in tudi ni upravičen,” je na današnji tiskovni konferenci povedal predstavnik Koalicije za trajnostno prometno politiko Marko Peterlin

KTPP je že l. 2021 opozorila na sodobne smernice iz tujine, ki narekujejo, da mora biti čas prestopa med eno in drugo obliko javnega prevoza krajši od treh minut. Poleg tega je za udobje in varnost pešcev ključen privlačen javni prostor, vključno z drevoredi, ki nudijo senco in prijetne pogoje potnikom. Rok za pripombe na načrte obnove poteče danes, posamezne organizacije pa smo se s pripombami tudi formalno vključile v postopek.

Dodatne informacije: 031 676 144 (Zala Velkavrh) in 031 755 364 (Dijana Čataković).

 

Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) je neformalno združenje organizacij in posameznikov, ki si prizadeva za trajnostno prometno politiko v Sloveniji in Evropi. Spremlja in se odziva na aktualne procese v slovenski in evropski prometni politiki in hkrati povečuje medsebojno informiranost o dogajanju na prometnem področju. 

https://prometnapolitika.si/