Odbor EP za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) je včeraj, 21. 4. 2016, glasoval o poročilu Evropske komisije o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi s preskrbo s hrano. Soglasno (34-0, 3 vzdržani) je bilo sprejeto poročilo, s katerim je odbor poslal jasen signal Evropski komisiji za vzpostavitev zakonodajnega okvira EU, ki bi celovito naslovil nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano.

V okviru projektov Supply Cha!nge – za pravične trgovske verige in Sadje naj bo pravično! se tudi naše društvo aktivno zavzema za odpravo nepravičnih trgovinskih praks ter za direktivo, ki bo ponujala članicam minimalne standarde na evropski ravni. Tako bodo države bolj samozavestno nastopile proti podjetjem, ki se poslužujejo teh praks in tako negativno vplivajo na najranljivejše člene oskrbovalne verige.

Več si preberite tukaj.