V torek, 11. aprila 2018, smo sodelovali na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je obravnaval predlog poslanske skupine Levica o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov.

Sprejeti predlog razširja možnost samooskrbe z električno energijo tako, da bo samooskrba omogočena tudi za večstanovanjske stavbe in posamezna gospodinjstva, ki se bodo združila in investirala v sončno elektrarno znotraj območja iste transformatorske postaje. S tem se naslavlja neenakost med lastniki individualnih stanovanjskih hiš, ki so se lahko samooskrbovali po veljavni Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in ostalimi, ki te možnosti niso imeli.

Za takšno rešitev smo si v društvu Focus prizadevali že dlje časa, zato odločitev članov odbora pozdravljamo! Odločitev predstavlja pomemben korak naprej k spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, predvsem sončne, pa tudi korak k energetski prihodnosti, v kateri bodo državljani pomembno soustvarjali energetsko podobo Slovenije.