Dogovor o posodobitvi kodeksa pravic potnikov v železniškem prometu EU je bil dosežen 1. oktobra letos, 29.oktobra pa bodo o njem odločali člani odbora TRAN. Skupaj z Zvezo potrošnikov Slovenije smo zato v pismu pozvali našo evropsko poslanko Ljudmilo Novak, da glasuje proti predlogu.

Zakaj?

Organizacije, ki se ukvarjamo z zagovorništvom javnega potniškega prometa in potrošniške organizacije, smo nad predlogom razočarani, saj nas oddaljuje od cilja, da naredimo železniški potniški promet bolj privlačen za uporabnike in povečamo njegovo uporabo, kot smo si zadali v Evropskem zelenem dogovoru.

  • Zakaj?
    • Predlog ne ščiti pravic potnikov z enotno vozovnico (t.i. “through ticket”), ki med potovanjem zamenjajo različne prevoznike. Po sedanjem predlogu so potniki zaščiteni le, če celotno potovanje opravi isti prevoznik ali njegove hčerinske družbe v popolni lasti, ne pa tudi, če se potovanje opravi z različnimi prevozniki (kot je to pri večini mednarodnih potovanj). To ni v skladu z načeli konkurenčnosti, saj omejuje neodvisne prodajalce vozovnic in nove železniške družbe, ki bi se na trg vključile v prihodnosti. Zaradi tega bodo (predvsem mednarodna) potovanja z vlakom manj privlačna, posledično bodo ljudje še naprej raje uporabljali netrajnostne oblike prevoza, kot so letala.
    • Predlog uvaja klavzulo o “višji sili”, ki bo prevoznike oprostila določenih obveznosti oziroma odgovornosti v primeru “ekstremnih vremenskih razmer, večjih naravnih nesreč ali večjih javno-zdravstvenih kriz”. Izjeme višje sile obstoječa zakonodaja ne pozna, obstaja pa takšna izjema v uredbi o pravicah letalskih potnikov. Iz izkušenj vemo, da se letalski prevozniki vse prepogosto sklicujejo prav na to izjemo in se tako skušajo izogniti svoji odgovornosti, kot smo lahko videli v primerih stavk letalskega osebja ali določenih tehničnih težav z letali, kljub temu, da gre za situacije pod njihovim nadzorom. S stališča potrošnikov je izjema višje sile vsekakor negativna in si nikakor ne smemo želeti, da bi se uveljavila tudi v železniškem prometu.
    • S predlogom se državam članicam omogoča, da za 5 let podaljšajo izjeme storitev železniškega prevoza, za katere se pravila o pravicah potnikov ne uporabljajo. Izjeme ne bi smele biti dovoljene, za vse prevoze v železniškem prometu bi morala veljati enaka pravila in stopnja zaščite potrošnikov.

 

Več informacij:

Marjeta Benčina, Focus, društvo za sonaraven razvoj [email protected]
Boštjan Okorn, Zveza potrošnikov Slovenije, [email protected]