Obnovljivi viri energije da, a hkrati poskrbimo za zmanjšanje in učinkovito rabo energije

Ljubljana, 6. oktober 2016 – Na današnjem posvetu Potrošniki in energija, ki ga je pripravil Focus, društvo za sonaraven razvoj, skupaj z nevladnima organizacijama Greenpeace in Zvezo potrošnikov Slovenije je potekala pestra razprava med sogovorniki iz nevladnih organizacij, Ministrstva za infrastrukturo in potrošniki. Govorci na posvetu so izpostavil izzive in potenciale vključevanja prebivalcev v sektor energetike, problematiko onesnaževanja fosilnih virov ter predvidene usmeritve novega Energetskega koncepta Slovenije. Kaj in kako lahko naredimo sami za boljši in bolj čist jutri in kaj pričakujemo od države je bila nit današnjega posveta.

Na posvetu so večkrat izpostavili potrebo po pospešenem prehodu iz fosilnih virov na obnovljive vire energije. Posledice onesnaženega okolja nosimo vsi, saj onesnažen zrak, ki nastane pri izgorevanju fosilnih goriv, povzroča rakasta obolenja.

Dr. Peter Otorepec iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je poudaril, da »je onesnažen zrak najpomembnejši javno zdravstveni problem na področju okolja in zdravja. Poveča umrljivost in obolevnost za boleznimi dihal, srca in ožilja«. Torej gre za problem, ki ogroža vse. Kot je bilo poudarjeno na posvetu, alternative so, zato jih moramo izkoristiti.

»Prehod na energetski sistem, ki ga bo poganjala vodna, sončna in vetrna energija, ponuja možnost predrugačenja polja energetike. Poleg velikih igralcev kot sta v Sloveniji HSE in GEN Energija lahko imajo pomembno vlogo tudi prebivalci, povezani v skupnosti ali kot posamična gospodinjstva, ki bodo hkrati proizvajalci in porabniki energije. Pričakujemo, da se bo zavezanost pospešenemu prehodu na obnovljivo energijo in pravičnem vključevanju prebivalstva v energetsko tranzicijo, odražala v Energetskem konceptu Slovenije, ki ga pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo,« je izpostavila Katja Hus iz Greenpeaca Slovenija in kot primer dobre prakse izpostavila nizozemski parlament, v katerem so pred kratkim izglasovali zaprtje zadnjih petih premogovnih elektrarn.

Smo v Sloveniji sposobni takšne odločnosti in zavezanosti k cilju prehoda na obnovljive vire?

Po besedah Urške Dolinšek z Ministrstva za infrastrukturo moramo »z Energetskim konceptom Slovenije zagotoviti zanesljivo energetsko oskrbo Slovenije na trajnosten in konkurenčen način«. Kot je še pojasnila Urška Dolinšek, pri pripravi Energetskega koncepta Slovenije upoštevajo mednarodne zaveze, ki se številne nanašajo na zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, to pa pomeni nujno zmanjšanje rabe fosilnih goriv. Pri tem bodo veliko vlogo igrali posamezniki s svojimi izbirami pri oskrbi in porabi energije.

Skupnostni projekti – projekti prihodnosti!

Sodelovanje potrošnikov, ki postajajo vedno bolj aktivni tudi na energetskem trgu, to so t.i. protrošniki, je izpostavil tudi dr. Tomislav Tkalec iz društva Focus. In sicer je izpostavil skupnostne projekte obnovljivih virov energije, ki predstavljajo projekte, ki so v lasti skupin posameznikov, zadrug ali lokalnih skupnosti: »Ti projekti omogočajo državljanom in skupnostim, da se neposredno vključijo in sprejemajo takšne odločitve o lastni energetski prihodnosti. Pri tem se lahko odločijo za možnosti, ki imajo čim manjše negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. S tem tudi zagotavljajo, da so potrebe in zaveze ljudi pred potrebami velikih energetskih podjetij. V okviru priprave Energetskega koncepta Slovenije se nam tako odpira velika priložnost, da tej vrsti projektov zagotovimo prostor za izkoriščanje ogromnega potenciala, ki v Sloveniji obstaja. Decentralizirana proizvodnja električne energije v rokah posameznikov in skupnosti predstavlja pozitivno prihodnost elektroenergetskega sektorja.«

Na zeleno zavest potrošnikov trka vse več proizvajalcev

Seveda pa prehod na sodobne, obnovljive vire energije za potrošnika predstavlja pomemben korak, pri katerem zaradi raznolikosti trga in številnih administrativnih zahtev, ni preprosto dobiti pravega odgovora na vprašanje, kaj je najbolj racionalno. »Pomanjkanje ustreznega preverjanja in iskanje zakonskih lukenj vedno znova na trg prinaša ponudnike, ki izkoriščajo neznanje potrošnikov, ti pa na koncu dobijo slabšo rešitev problema, kot so mu obljubljali. Izzivov na tem področju ne manjka niti v lokalnem niti v evropskem okolju, je pa vprašanje, kako hitro jih bomo uspeli rešiti v dobro potrošnika,« je izpostavil Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije in dodal: »Na zeleno zavest potrošnikov trka vse več proizvajalcev, pri čemer pa je treba biti pozoren, saj se na trgu pojavljajo tudi izdelki, ki so lahko cenovno ugodni, a kakovost zraka le poslabšujejo.«

Protrošniki v Sloveniji?

V Greenpeacu Slovenija so sicer pred kratkim v sodelovanju z društvom Focus predstavili poročilo, ki podaja oceno potenciala protrošnikov sončne, vetrne in hidro energije v Sloveniji. Glede na izsledke bi lahko do 2050 že 902.000 ljudi v Sloveniji proizvajalo lastno električno energijo. Več o tem najdete na povezavi.

Slike s posveta si lahko ogledate tukaj.

Kontakti:

Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razovj, [email protected], 041 278 020

Katja Huš, Greenpeace CEE v Sloveniji, [email protected], 040 981 621

Jasmina Bevc Bahar, Zveza potrošnikov Slovenije, [email protected], 041 387 769

 

Predstavitve iz posveta: