Ljubljana, 9. november 2021 – Danes je bila objavljena 17. izdaja poročila o napredku držav pri naslavljanju podnebnih sprememb – Climate Change Performance Index (CCPI) 2022, ki ga pripravljata nemška nevladna organizacija Germanwatch in nemški inštitut NewClimate Institute v sodelovanju z mrežo Climate Action Network International. Poročilo ocenjuje napredek 60 držav in Evropske unije pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Skandinavske države, skupaj z Združenim Kraljestvom in Marokom so najboljše pri napredku proti cilju podnebne nevtralnosti, najslabše pa so Avstralija, Južna Koreja, Rusija, Savdska Arabija in Kazahstan. Slovenija, Češka, Poljska in Madžarska izstopajo kot najslabše države znotraj Evropske Unije, je pa tudi EU kot celota nazadovala z 16. na 22. mesto. Prva tri mesta so raziskovalci znova pustili prazna.

Slovenija je glede na prejšnje leto, ko je končala čisto na dnu lestvice, napredovala za eno mesto, a še vedno ostaja na repu lestvice. Uvrstila se je na 50. mesto, med državami EU so bile slabše ocenjene le Češka, Poljska in Madžarska.

»Nezadostni sektorski ukrepi in cilji, neodločenost glede konca rabe premoga, visoke obstoječe subvencije za fosilna goriva in načrtovanje novih so razlog za nizko uvrstitev Slovenije na lestvici CCPI 2022. Takojšnja opustitev subvencij za fosilna goriva, zaostritev ciljev na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije do leta 2030 ter izstop iz premoga najkasneje do leta 2030 so ključni ukrepi za zmanjšanje emisij v obsegu, ki bo skladen s ciljem 1,5 °C. Večja vlaganja v železniško infrastrukturo, zeleno logistiko in bistveno izboljšanje kakovosti javnega potniškega prometa pa nujni ukrepi za obvladovanje emisij iz prometa,« komentira Barbara Kvac iz Focusa, ki je sodelovala pri pripravi indeksa za Slovenijo.

Slovenija je ocenjena z oceno »zelo nizko« pri kategoriji zmanjševanja emisij, »nizko« v kategorijah obnovljivi viri energije in raba energije ter »srednje« v kategoriji podnebna politika. Indikatorji, ki ocenjujejo trenutno raven emisij TGP (40 %), rabe energije (20 %) in obnovljivih virov energije (20 %) ter cilje za leto 2030 (20 %) v primerjavi s trajektorijo »občutno pod 2 °C« so ocenjeni »nizko« ali »zelo nizko«.

Celotno poročilo je dostopno tukaj.

Rezultati Slovenije pa tukaj.