Nova študija kaže, da se bo povpraševanje po odpadnem olju za kuhanje (angl. used cooking oil; UCO) za potrebe prometa do 2030 v EU podvojilo, zaradi česar bo EU vedno bolj odvisna od dvomljivega uvoza.

Zaradi spodbud, ki so predvidene v predpisih EU o obnovljivih gorivih za uporabo v prometu, postaja odpadno olje za kuhanje v EU vse bolj priljubljena surovina za biogorivo. Vendar pa Evropa ne more dohajati vse večjega povpraševanja, zato več kot polovica UCO na evropski trg z biogorivi pripotuje iz oddaljenih krajev, večinoma iz Kitajske (34 %), pa tudi iz ZDA (14 %), Malezije in Indonezije (19 %).

Skupaj z organizacijo Transport & Environment pozivamo EU, naj omeji UCO v prometu in izboljša spremljanje njegove porabe in porekla, da se prepreči krčenje gozdov.

 

Biogoriva na osnovi odpadnega jedilnega olja lahko sicer pripomorejo k znatnemu znižanju emisij toplogrednih plinov v primerjavi s fosilnimi gorivi, kadar gre resnično za odpadna olja. Pojavljajo pa se pomisleki in potekajo raziskave glede legitimnosti UCO za biogoriva – ali gre resnično za »že rabljeno« oziroma odpadno olje? Trenutni predpisi EU ne zagotavljajo popolne sledljivosti in trajnostnosti UCO, uvoženega in porabljenega v Evropi, nad čemer je izrazilo zaskrbljenost že Evropsko računsko sodišče. Poudarjajo, da nimamo ustreznih sistemov, ki bi preprečili, da bi se kot UCO uporabljalo deviško (npr. palmovo) olje. Tveganje za uporabo »lažnega« odpadnega olja bi lahko imelo tudi takšne posredne posledice, kot je krčenje gozdov.

Da bi se EU izognila tveganju, mora okrepiti predpise glede preverjanja in spremljanja vzdolž oskrbovalne verige, vključno s pregledi z namenom odkrivanja in preprečevanja uvoza nečistega UCO na trg z biogorivi ter podrobno oceno razpoložljivih količin UCO v državah članicah EU.

Sporočilo za javnost organizacije Transport & Environment je na voljo tukaj.

Poročilo v slovenščini je na voljo tukaj.

Celotna študija CE Delft je objavljena tukaj.