36 okoljskih organizacij smo prometnim ministrom EU pred njihovim srečanjem 3. junija 2021 poslali pismo, v katerem jih pozivamo k aktivnemu ukrepanju na področju razvoja mednarodnih železniških povezav za potniška potovanja; vlaki bi namreč lahko prevzeli velik del potnikov iz letov znotraj EU.

Evropska agencija za okolje je železniški promet označila za najbolj trajnosten način motoriziranega potniškega prometa. Pomembno je, da postanejo vlaki očitna izbira potovanj za ljudi v Evropi: Evropa potrebuje privlačno in gosto mrežo mednarodnih vlakov za dolge razdalje, vključno s pogostimi dnevnimi vlaki ter nočnimi vlaki, primernimi za večje razdalje.

Ankete kažejo, da so ljudje v Evropi pripravljeni preiti z zračnega na železniški promet – tudi za mednarodna potovanja. Odgovornost prometnih ministrov je, da se spremembe zgodijo. Državljani EU zahtevajo udobne povezave, primeren čas potovanja, poštene cene, enostavne možnosti rezervacij in zaščito pravic potnikov. To zahteva pravične pogoje na trgu za železnico v primerjavi z letalskimi prevozi in cestnimi potovanji.

Platforma za potnike v mednarodnem železniškem prometu (angl. International Passenger Rail platform) je v svojem poročilu opredelila številne izzive glede izkušenj uporabnikov in digitalizacije, storitev, infrastrukture in pravnega okvira. Kljub temu opažamo velike vrzeli (npr. nikjer niso omenjeni konkurenčni pogoji za različne načine prevoza) in pomanjkanje konkretnih odzivov.

Za uspešno doseganje ciljev evropskega leta železnic bi morale evropske vlade na zasedanju Sveta EU za promet razpravljati in podpreti naslednje ukrepe:

1) Uvedba vsaj 30 novih hitrih vlakov (Europe Express) in linij nočnih vlakov med letoma 2021 in 2025 ter čim prej izboljšati storitev s sprejetjem Evropskega voznega reda;  

2) Uvesti program financiranja za interoperabilni vozni park in spalne vagone;

3) Se obvezati k izmenjavi podatkov v realnem času in podatkov o vozovnicah za železniške prevoznike;

4) Znižati pristojbine za dostop do tirov za mednarodne vlake, opustiti subvencije v letalstvu in ukiniti lete na kratke razdalje;

5) Povečati javne naložbe v odpravo infrastrukturnih vrzeli in posodobitev obstoječe infrastrukture.

Celotno pismo je na voljo tukaj.