Fokus društvo za sonaraven razvoj je od maja letos vodilo informativno – ozaveščevalno kampanjo »Spreminjam navade, ne pa podnebja! «, v sklopu katere je razstava o spreminjanju podnebja obiskala osem slovenskih mest in krajev ter dva glasbena festivala. Namen kampanje je bil pozvati ljudi, da s spreminjanjem svojih navad prispevajo k svetovnemu boju proti spreminjanju podnebja. Ker pa je za spremembo navad ljudi potrebna tudi podpora politike, je vzporedno z ozaveščevalno kampanjo potekala tudi akcija podpisovanja peticije, ki slovensko vlado poziva, da naredi neodvisno oceno potencialov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v Sloveniji, si zastavi za cilj zmanjšati emisije teh plinov za 30 % glede na leto 1986 do leta 2020, se na ravni EU aktivno zavzema za sprejetje cilja – 30 % do 2020 kot skupnega cilja EU in oceni, kako doseči dolgoročni cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 80 % do leta 2050 za Slovenijo.

Peticijo je podpisalo 2561 ljudi. ‘Zahteve, ki jih postavljamo, so le najosnovnejši prvi koraki, ki jih moramo storiti nemudoma. Čas ni na naši strani in zato je učinkovito in hitro ukrepanje nujno,’ je povedala Lidija Živčič, vodja kampanje. Zahteve so utemeljene z napovedmi znanstvenikov o potrebnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v razvitih državah, če želimo ohraniti varno in stabilno podnebje.

‘Vsak od nas povzroči povprečno 10 ton emisij toplogrednih plinov letno in odgovornost za naš del prekomernega izkoriščanja ozračja je naša, ne glede na odgovornost drugih držav. Zato jo moramo prevzeti in zagotoviti, da postanemo tudi del rešitve problema,’ je poziv vladi še podkrepila Lidija Živčič.

Zbrane podpise so člani Fokusa danes predali ministru za okolje in prostor, Janezu Podobniku. Podpise so predstavili v obliki razstave, saj so tako želeli zagotoviti, ‘da skrb državljank in državljanov Slovenije za podnebje ne bo končala v kakšnem predalu, temveč bo vedno na očeh ministra Podobnika in njegovih sodelavcev’, je razložila Barbara Kvac, članica Fokusa. Poleg podpisov so ministru Podobniku predali tudi poziv vladi k boju za varnejše podnebje, predstavili pa so tudi najpomembnejše zaključke konference »Kam po Kjotu?«, ki je predstavljala začetek pogovora v Sloveniji o tem, kaj storiti po letu 2012, ko Kjotski protokol preneha veljati. Kot najpomembnejše korake za zmanjševanje emisij toplogredih plinov so udeleženci konference definirali iskanje alternativ potrošniški družbi, promocijo podnebju prijaznega življenjskega stila in zmanjšanje rabe energije.

Kontakti:

Lidija Živčič, Fokus društvo za sonaraven razvoj, tel. 041 291091, [email protected]

Barbara Kvac, Fokus društvo za sonraven razvoj, tel: 040 722149, [email protected]

Projekt Spreminjam navade, ne pa podnebja! finančno podpirajo Evropska komisija – Direktorat za izobraževanje in kulturo (European Commission – DG Education and Culture), Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske, Urad vlade RS za informiranje in Mestna občina Koper, konferenco Kam po Kjotu? pa še Ekološki sklad Republike Slovenije.