Spoštovani predstavniki vlade RS!

Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so največja grožnja, s katero se sooča naš planet. Naš planet se segreva, ker v ozračje izpuščamo velike količine toplogrednih plinov, ki zadržujejo sončno toploto. Ti plini nastajajo pri zgorevanju velikih količin premoga, nafte in plina, pa tudi z industrijskim kmetijstvom in sečnjo velikih gozdov.

Vse bolj očitno je, da negativne posledice spremenjenega podnebja niso omejene le na oddaljena področja, temveč imajo velike družbeno-ekonomske vplive tudi v Sloveniji. Letošnje poletje nam je prineslo močne nevihte in poplave, ki so prizadele številne kraje v Sloveniji. Takšni dogodki so v skladu z napovedmi znanstvenikov in bodo vse pogostejši in intenzivnejši, če svojih izpustov toplogrednih plinov ne zmanjšamo bistveno.

Znanstveniki ocenjujejo, da je za stabilizacijo podnebja emisije toplogrednih plinov razvitih držav, med katere sodi tudi Slovenija, potrebno zmanjšati za 30 % do leta 2020 in za 80 % do sredine stoletja. Slovenija se je s Kjotskim protokolom, ki je februarja 2005 stopil v veljavo, zavezala zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 8 % do obdobja 2008 – 2012 glede na leto 1986. Sedaj je čas, da se začnemo pogovarjati o tem, kako poskrbeli za varno podnebje v bodoče. Politika si danes pogosto zatiska oči pred izzivom, ki zahteva od nas popolno spremembo nekaterih od gonilnih sektorjev gospodarstev – energetike, prometa in kmetijstva – ter seveda spremembo miselnosti, vendar pa si z vsakim dnem odlašanja zapiramo možnosti za učinkovito ukrepanje.

Slednje je bilo posebej izpostavljeno na konferenci Kam po Kjotu?, ki jo je Fokus društvo za sonaraven razvoj skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor organiziralo 25. oktobra 2005. Konferenca je predstavljala prvi korak pogovora o tem, kaj storiti po letu 2012, ko Kjotski protokol preneha veljati. Pomembno sporočilo konference je bilo, da je potrebno spreminjanje podnebja vzeti kot resno grožnjo nacionalni varnosti Slovenije in moramo zato nujno ukrepati. Po mnenju udeležencev konference je predvsem potrebna sprememba miselnosti vseh ljudi. Moramo poiskati alternative potrošniški družbi in potrošniškemu načinu razmišljanja, sicer bo težko vplivati na zmanjšanje porabe energije, ki je eden od ključnih korakov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Da bi lahko zmanjšali rabo energije, razširili rabo obnovljivih virov energije in se premikali bolj trajnostno je potrebna promocija podnebju prijaznega življenjskega stila.

Spreminjanja podnebja in posledic, ki jih le-to prinaša se zaveda tudi vse več državljank in državljanov Slovenije. Fokus društvo je od maja letos z razstavo o spreminjanju podnebja obiskalo osem slovenskih mest in krajev ter dva večja poletna glasbena festivala. V sklopu razstave je potekalo podpisovanje peticije »Pokaži, da ti ni vseeno!«, preko katere so ljudje lahko izrazili svojo podporo boju za varnejše podnebje.

V imenu več kot 2500 državljanov in državljank Slovenije, ki so podpisali peticijo »Pokaži, da ti ni vseeno!«, vas pozivamo, da
– si zastavite za cilj zmanjšati emisije toplogre dnih plinov Slovenije za 30 % glede na leto 1986 do leta 2020, 
– se na ravni EU aktivno zavzemate za sprejetje cilja – 30 % do leta 2020 kot skupnega cilja EU, 
– naredite neodvisno oceno potencialov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v Sloveniji in 
– ocenite, kako v Sloveniji doseči dolgoročni cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 80 % do leta 2050.

To so le najosnovnejši prvi koraki, ki jih moramo storiti nemudoma. Majhnost Slovenije ne more in ne sme biti izgovor za neaktivnost in zavedati se moramo, da je vsak od nas tisti, ki povzroča povprečno 10 ton emisij toplogrednih plinov letno. Seveda jih povzročajo tudi ostali prebivalci razvitih držav, toda časi, ko smo si rekli »Zakaj bi mi reševali problem, če ga Američani nočejo?«, so za nami. Odgovornost za naš del prekomernega izkoriščanja ozračja je naša, ne glede na odgovornost drugih držav. Zato jo moramo prevzeti in zagotoviti, da postanemo tudi del rešitve problema.

Rešitev je v naših rokah, le odločiti se moramo zanjo. Številne državljanke in državljani so svojo odgovornost pripravljeni prevzeti, vendar potrebujejo pri tem tudi pomoč politike. Zato vas pozivamo, da pokažete, da tudi vam ni vseeno in naredite svoje pri omejevanju podnebnih sprememb!

Lidija Živčič
v imenu Fokus društva za sonaraven razvoj