Občine, ki želijo biti prepoznavne kot trajnostno usmerjene in vključujoče,

vabimo, da se prijavijo v program:

Podpora občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti

 

Na poziv se lahko prijavijo občine na katerikoli stopnji projektne ideje, ki bo povezala lokalno skupnost in prispevala k blaženju podnebnih sprememb. Vabljene so tako občine, ki želijo šele na participativen način identificirati področja in projekte skupnostnega upravljanja ter se povezati z deležniki v lokalnem okolju, kot tudi občine, ki že imajo konkretno idejo za skupnostni projekt in jo želijo preveriti v lokalni skupnosti ter jo z našo pomočjo pripeljati bližje k izvedbi.

Program podpore občinam bo oblikovan po meri izbranih občin in bo lahko vključeval:

 • pregled razpoložljivosti in razvojnega potenciala življenjskih virov v občini;
 • razvoj projektne ideje in izvedbo delavnic posvetovanja v lokalni skupnosti;
 • participatorno vodenje procesa sprejemanja občinskih strategij na prednostnih področjih;
 • pregled različnih možnosti financiranja skupnostnih projektov;
 • podporo pri komunikaciji z deležniki v lokalni skupnosti.

Prednostna področja:

 • oskrba z obnovljivimi viri energije;
 • učinkovita raba energije;
 • trajnostna mobilnost;
 • trajnostna potrošnja in lokalno krožno gospodarstvo;
 • oskrba s hrano;
 • trajnostni turizem.

Pri prijavi projekta ali področja upravljanja naj vam bodo v pomoč gradiva, ki so nastala v preteklih fazah projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. Še posebej velja omeniti Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri in Priročnik za izvajanje skupnostnih projektov, nekaj ključnih poudarkov pa smo zbrali tudi v besedilu Zakaj in kako začeti skupnostni projekt?.

Podrobnosti in prijavnico najdete v razpisni dokumentaciji.

Prijavo pošljite do 20. novembra 2021 po elektronski pošti na [email protected].

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na Darjo Valenčič – Focus: [email protected].

 

           

Program »Podpora občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti« izvajata organizaciji Umanotera in Focus v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga sofinancirata evropski program LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.