Za pogon letala na relaciji Pariz – New York bi potrebovali maščobo 8.800 prašičev. To je izračun organizacije Transport & Environment, ki opozarja, da naraščajoče povpraševanje po biogorivih iz živalskih maščob za delovanje evropskega prometnega sistema ni vzdržno. Povečuje se tudi tveganje za negativne vplive na podnebje in morebitne goljufije.

Nova študija, ki jo je za organizacijo Transport & Environment (T&E) opravilo svetovalno podjetje Cerulogy, kaže, da je vse večja uporaba živalskih maščob za pogon avtomobilov in letal v Evropi vedno manj trajnostna. Okoljske nevladne organizacije pozivamo k večji transparentnosti, da bi potrošniki vedeli, kaj točijo v svoje rezervoarje in kaj poganja njihove lete.

Premalo proizvoda za trajnostno povečanje

Pri tako imenovanih naprednih biogorivih iz odpadnih živalskih maščob in odpadnih olj nas lahko skrbi njihova razpoložljivost. Skoraj polovica vseh evropskih živalskih maščob se že uporablja za biodizel. Slednji trenutno poganja predvsem avtomobile in tovornjake, utira pa si pot v letalski in delno tudi v ladijski promet.

Uporaba biodizla iz živalskih maščob se je v zadnjem desetletju podvojila in je 40-krat večja kot leta 2006. Evropski zakonodajalci spodbujajo ta stranski proizvod industrijske pridelave mesa kot način za zmanjšanje ogljičnega vpliva goriv v prometu. A tega proizvoda je premalo. In v tej luči vzbuja veliko skrb izračun organizacije T&E, da se bo do leta 2030 povpraševanje po živalskih maščobah v biogorivih potrojilo (glede na leto 2021). Že zdaj je jasno, da odpadnih sestavin ne bo dovolj za trajnostno povečanje.

Barbara Smailagić, strokovnjakinja za biogoriva pri T&E, poudarja: “Kaže, da bodo prašiči res leteli. Že leta v avtomobilih sežigamo živalske maščobe, ne da bi se vozniki tega zavedali. Zdaj bodo te maščobe poganjale tudi vaš naslednji let. Povečanje deleža biogoriv v prometu ni mogoče brez prikrajšanja drugih sektorjev, ki bodo verjetno prešli na škodljive alternative, kot je palmovo olje. Potrebujemo večjo preglednost, da bodo potrošniki vedeli, kaj gre v njihove rezervoarje in kakšno gorivo poganja njihove lete. Pozivamo odločevalce, da živalske maščobe kategorije 3 izločijo iz seznama primernih surovin za biogoriva.”

Veliki letalski prevozniki so nedavno s proizvajalci nafte sklenili velike dogovore za dobavo tako imenovanih trajnostnih letalskih goriv (angl. sustainable aviation fuels, SAF). Natančne surovine, ki se uporabljajo za proizvodnjo goriv SAF, so sicer večinoma nejasne, pogosto pa vključujejo tudi živalske maščobe. Ker dobavitelji goriv veliko vlagajo v predelavo živalskih maščob za biodizel in druga goriva, bo ta snov po pričakovanjih druga najpogosteje uporabljena sestavina za goriva SAF, takoj za odpadnim kuhinjskem oljem (angl. used cooking oil, UCO).

Se (že) dogaja goljufija na ravni industrije?

Živalske maščobe delimo v tri kategorije. Kategoriji 1 in 2 vključujeta živalske maščobe, ki jih ljudje ali živali ne smejo uživati, ker so slabe kakovosti ali pa lahko povzročajo bolezni. Običajno se uporabljajo le za goriva v prometu in za ogrevanje. Živalske maščobe kategorije 3 so boljše kakovosti in se uporabljajo v številnih različnih industrijah.

Direktiva EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije (RED) spodbuja proizvodnjo živalskih maščob za pogonska goriva, saj dobaviteljem goriv omogoča, da z njimi izpolnijo cilje glede obnovljivih virov energije. Direktiva RED daje prednost kategorijama 1 in 2 za goriva za prevoz tako, da se jih lahko pri doseganju ciljev upošteva dvojno.

Lani so evropske države poročale o dvakrat večji porabi biogoriv, pridobljenih iz kategorij 1 in 2, kot jih je proizvedla industrija živalskih maščob. To kaže, da se živalske maščobe višje kategorije 3 napačno označujejo kot kategorije 1 in 2. Ker so te živalske maščobe dragocenejše v gorivih za prevoz, obstaja tveganje, da proizvajalci in dobavitelji znižajo kakovost visokokakovostnih živalskih maščob, da bi dosegli cilje glede obnovljivih virov v prometu. Če se to počne namerno, gre za goljufijo na ravni industrije.

 

 

Študija ‘Pigs do fly: the rise of animal fats in European transport’ je dostopna TUKAJ.

Prevedeno študijo s krajšim povzetkom in priporočili najdete TUKAJ.