V društvu Focus rezultate glasovanja pozdravljamo, saj gre za tlakovanje poti k resnično trajnostnim transportnim gorivom, ki bodo tudi dejansko prispevala k zmanjševanju emisij iz prometa.

Sedaj mora danes sprejete odločitve potrditi še celoten Parlament, ki bo o zadevi odločal septembra. Potrditev danes izglasovane nove smeri politike EU na področju biogoriv bi poleg izpolnitve osnovnega cilja zmanjšanja emisij imela velik pomen pri zmanjšanju ekonomskih, družbenih in okoljskih stroškov ter stabilizaciji cen hrane na svetovnem trgu.

Več informacij o ozadju glasovanja najdete tukaj.